Zoek op

overeenkomst

contractenrecht: rechtshandeling waarbij partijen jegens elkaar of de ene jegens de andere de wil geuit hebben om verbintenissen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=overeenkomst

overeenkomst

(ovk) contractenrecht: of contract, dat totstandkomt doordat de ene partij iets aanbiedt en een andere partij dat aanvaardt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=overeenkomst (ovk)

overeenkomst

overeenkomstenrecht: een wilsovereenstemming bereiken na een aanbod waarop de aanvaarding volgt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/overeenkomst

overeenkomst

(ovk) overeenkomstenrecht: zakelijke verhouding tussen twee of meerdere personen die tot stand komt doordat de ene partij iets ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/overeenkomst (ovk)

overeenkomst

Afspraak tussen minimaal twee partijen over wat ze met of voor elkaar zullen gaan doen of laten. Een voorbeeld is de overeenkomst tot koop, waarbij de ene partij zich verbindt om een goed te leveren en de andere partij zich verbindt om daar een prijs voor te betalen. Zolang ze binnen de grenzen van de wet blijven, kunnen partijen alles afspreken da...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/overeenkomst

overeenkomst

de overeenkomst zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ovərˈenkɔmst] Verbuigingen:   overeenkomst|en (meerv.) 1) iets waardoor iets lijkt op iets anders Voorbeeld:   `Ik zie weinig overeenkomsten tussen dit huis en dat ernaast.`Synoniem:   geli...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/overeenkomst

OVEREENKOMST

1) Affiniteit 2) Afspraak 3) Akkoord 4) Analogie 5) Beantwoording 6) Beding 7) Bekrachtiging van een document 8) Bestand 9) Bevrachtingskontrakt 10) Bewijs van kooprecht 11) Cognossement 12) Compactum 13) Compromis 14) Conformatie 15) Connossement 16) Consensus 17) Contract 18) Contract sluiten 19) Convenant 20) Conveniëntie 21) Conventie 22) Cove...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OVEREENKOMST/1

Overeenkomst

[België] - Een overeenkomst of contract is een wilsovereenstemming tussen rechtssubjecten, gericht op aangaan of tenietdoen van één of meerdere verbintenissen. Er zijn verschillende soorten overeenkomsten: Overeenkomsten kunnen met wederzijds goedvinden worden beëindigd, maar ook door partijen ontbonden worden. Als een ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Overeenkomst_(België)

Overeenkomst

[Nederland] - De overeenkomst is een rechtsfiguur in het burgerlijk recht. Het is de belangrijkste bron van verbintenissen. Naast verbintenissen uit overeenkomst onderscheidt men verbintenissen uit de wet. ==De plaats van de overeenkomst binnen het Burgerlijk Wetboek== De algemene regeling voor de overeenkomst wordt gegeven...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Overeenkomst_(Nederland)

Overeenkomst

[contract] - Een overeenkomst (ook contract en convenant) is een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (de partijen, of specifieker contractanten, genoemd) over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen (de te leveren prestatie) of laten. Elke staat heeft regels voor overeenkomsten, he...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Overeenkomst_(contract)

Overeenkomst

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meerdere partijen waarbij er over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien. Indien twee bedrijven besluiten met elkaar zaken te doen, komen partijen in beginsel een overeenkomst overeen ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om de inhoud van de overeenkoms...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Overeenkomst

overeenkomst

wat je (elkaar) belooft vb: de overeenkomst luidt dat er niet meer gepest wordt op deze school
een overeenkomst sluiten [iets met elkaar afspreken]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=overeenkomst

Overeenkomst

Gezamenlijke verklaring van twee of meer partijen dat zij wederzijds verplichtingen aangaan of beëindigen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

overeenkomst

[Politiek] een reeks afspraken, een aantal dingen die je elkaar belooft (=het akkoord)
Gevonden op https://quizlet.com/55621743/thematische-woordenschat-thema-15-buitenlandse
Geen exacte overeenkomst gevonden.