Zoek op

DECRETALEN

1) Verzameling van pauselijke wetten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DECRETALEN/1

Decretalen

Decretalen zijn pauselijke vonnissen in briefvorm, zogeheten litterae decretales, uit de middeleeuwen. Ze vormen een belangrijke bron voor de kennis van het canonieke recht in deze periode. Al in de vroege Middeleeuwen waren er behalve de akten van concilies en synodes als bron van kerkelijk recht ook uitspraken op naam van pausen. Eén van de vro...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Decretalen

Decretalen

Let op: Spelling van 1858 verordeningen en besluiten van den paus op aanvragen, door de bisschoppen aan hem gedaan, welke het tweede deel van het corpus juris Canonici uitmaken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

decretalen

verzameling pauselijke besluiten (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/decretalen

Decretalen

Lat. Decretalis, brieven, pauselijke decreten die een deel van de canonieke wet vormden in de vroege en middeleeuwse Kerk.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.