Zoek op

dichtheid

De massa per eenheid van volume van een stof. Bij 4 °C is bijvoorbeeld de dichtheid van water 1000 kg/m3 en die van lucht bij normale luchtdruk en temperatuur ca. 1,25 kg/m3.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

dichtheid

de dichtheid zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['dɪxthɛit] Verbuigingen:   dicht|heden (meerv.) 1) mate waarin dingen dichtbij elkaar zijn Voorbeeld:   `de dichtheid van een bos`dichtheid van de bevolking  (verhouding tussen een oppervlakte en ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dichtheid

DICHTHEID

1) Concentratie 2) Consistentie 3) Densiteit 4) Hechtheid 5) Lestezza 6) Samenhangend 7) Soliditeit 8) Soortelijk gewicht 9) Soortelijke massa
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DICHTHEID/1

Dichtheid

Dichtheid is de verdeling van een grootheid in een dimensie. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dichtheid

Dichtheid

[natuurkunde] - De dichtheid of soortelijke massa van een materiaal is in de natuur- en scheikunde een intensieve grootheid die uitdrukt hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume. Hierin is In het SI-stelsel wordt dichtheid uitgedrukt in kilogram per kubieke meter (kg-m3), maar de oudere eenheid (uit...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dichtheid_(natuurkunde)

Dichtheid

[verkeerskunde] - Dichtheid binnen de verkeerskunde betekent het aantal voertuigen per kilometer weglengte op een zeker moment. Meestal wordt als dichtheidssymbool k gebruikt. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dichtheid_(verkeerskunde)

dichtheid

•(maatschappelijk); compactheid • [natuurkunde] [scheikunde] grootheid voor aantal eenheden per oppervlak of inhoud. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/dichtheid

Dichtheid

De grootheid die uitdrukt hoeveel massa per volume-eenheid (gemiddeld) aanwezig is in een specifieke stof, in een object, of in een bepaalde ruimte.
Gevonden op http://www.astronova.nl/d.html

dichtheid

Aantal individuen per oppervlakte - of volume-eenheid.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

dichtheid

De verdeling van iets per oppervlakte-eenheid, bijvoorbeeld de maat van de massa van een stof per volume-eenheid of de hoeveelheid wooneenheden per km2 oppervlak.
Categorie: Kenmerken en Eigenschappen > kenmerken en eigenschappen naar specifiek type.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

dichtheid

ookwel soortelijk gewicht, wordt uitgedrukt in kg per m3 of gram-liter. Water heeft een dichtheid van 1000 Hoe meer alcohol, suiker, extract etc. in wijn zit, des te hoger de dichtheid. Zie ook suikerschalen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Dichtheid

De verhouding tussen massa en volume. De dichtheid van water is 1,0 kilogram per liter. De meeste smeermiddelen hebben een lagere dichtheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10767

dichtheid

Afk.: SG Syn.: soortelijke massa ; soortelijk gewicht Def.: het quotiënt van de massa m en het ingenomen volume V
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Dichtheid

Het gewicht van een bepaalde hoeveelheid water. Het wordt meestal uitgedrukt in kilogrammen per kubieke meter.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

Dichtheid

Eng.: Density. Percentage dat aangeeft hoeveel producten of personen voorkomen in een populatie of steekproef (bevolkingsdichtheid, autodichtheid).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Dichtheid

De massa per volume-eenheid van een stof; deze term wordt bij voorkeur gebruikt om het soortelijk gewicht (s.g.) van een vloeistof aan te duiden.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon

dichtheid

dichtheid = massa/volume (kg/dm3); grootheid die aangeeft hoeveel massa van een bepaald materiaal aanwezig is in een bepaald volume
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.