Zoek op

dierenmishandeling

strafrecht: mishandeling van dieren wordt vervolgd als zaaksbeschadiging. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/dierenmishandeling

dierenmishandeling

dierenmishandeling zelfst.naamw. de omgang met een dier die nadelig is voor de fysieke en/of psychische gezondheid ervan Bron: Wikiwoordenboek - dierenmishandeling. SpellingCorrect gespeld: 'dierenmishandeling' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellin...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dierenmishandeling

Dierenmishandeling

Dierenmishandeling omvat alle niet noodzakelijke handelingen en alle verwijtbare nalatigheden van mensen, waardoor dieren pijn aangedaan, letsel toegebracht, of ernstig in hun welzijn benadeeld worden. De term "dierenmishandeling" wordt ook in meer enge zin gebruikt, namelijk ter aanduiding van een strafbaar feit, dat zich voordoet, wanneer bij .....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenmishandeling

Dierenmishandeling

Het onnodig veroorzaken van letsel of pijn bij een dier of het onnodig schaden van zijn gezondheid, dan wel het laten verrichten van werk dat de kracht van het dier te boven gaat
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.