Zoek op

dikwijls

dikwijls bijwoordUitspraak:   [ˈdɪkwəls] in veel gevallen Voorbeeld:   `Die ziekte komt dikwijls voor bij kinderen.`Antoniem:   zelden Synoniem:   vaak © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'dikwijls' komt voor in de Wo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dikwijls

dikwijls

•veel
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/dikwijls

dikwijls

bijwoord van tijd: vaak
Jaar van herkomst: 1514 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

dikwijls

vaak (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dikwijls

dikwijls

op veel momenten, veel keren vb: Mehmet gaat dikwijls op reis Synoniemen: vaak veel veelvuldig regelmatig Tegenstellingen: weinig min [3]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=dikwijls
Geen exacte overeenkomst gevonden.