Zoek op

discordantie

discordantie zelfst.naamw. [geologie] het niet-evenwijdig-lopen van gedeelten van lagen Bron: Wikiwoordenboek - discordantie. Spelling'discordantie' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wil niet zeggen dat h...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/discordantie

DISCORDANTIE

1) Het oneens zijn 2) Oneensgezindheid 3) Tegenstrijdigheid 4) Wanklank 5) Wanluidendheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DISCORDANTIE/1

Discordantie

Discordantie binnen de stratigrafie, een onderzoeksveld van de geologie, is een typering van de oriëntatie van sedimentaire gesteentelagen. Als twee sedimentaire gesteentelagen parallel op elkaar zijn afgezet, dat wil zeggen dat er tussen de gelaagdheid van beide geen hoekverschil zit, spreekt men van concordante lagen. Als er een hoekverschil tu...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Discordantie

Discordantie

Discordantie heeft betrekking op het ontbreken van continuïteit op de grens van twee laagpakketten; meestal tengevolge van een periode met erosie en eventueel vervorming (scheefstelling, plooiing)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142
Geen exacte overeenkomst gevonden.