Zoek op

woordenboek

rechtswetenschap: vaak gezocht, maar zonder juridische betekenis. Toch bedankt dat u gebruik maakt van Lycaeus Juridisch ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/woordenboek

woordenboek

het woordenboek zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈwordə(n)buk] Verbuigingen:   woordenboek|en (meerv.) verzameling woorden waarin je kunt opzoeken wat woorden en uitdrukkingen betekenen of hoe je ze in een andere taal kunt vertalen Voorbeelden:   `een woordenboe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/woordenboek

WOORDENBOEK

1) Alfabetisch register 2) Boek 3) Boek om woorden in op te zoeken 4) Boek waarin je de betekenis van woorden kunt opzoeken 5) Dictionaire 6) Handboek 7) Hoeveelheid papier 8) Lexicon 9) Naslagwerk 10) Soort naslagwerk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WOORDENBOEK/1

Woordenboek

Een woordenboek is een naslagwerk dat de woordbetekenis uit een taal of een aspect van een taal geeft. Men onderscheidt verschillende soorten woordenboeken. == Nederlandse woordenboeken == Cornelius Kiliaan stelden het eerste woordenboek in het Nederlands eind 16de eeuw samen. Dit is een unieke bron voor in onbruik geraakte woorden. De merkwaardig...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Woordenboek

woordenboek

•een boek waarin de woorden en uitdrukkingen van een taal zijn gerangschikt met hun grammatische eigenschappen, gebruiksmogelijkheden, betekenissen of vertalingen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/woordenboek

woordenboek

De gebruikelijke benaming voor een boek dat de woorden van een taal inventariseert en de betekenis van die woorden omschrijft, zoals in het Middelnederlandsch woordenboek (1885-1952) van Verwijs en Verdam, het Woordenboek der Nederlandsche taal (1882-....) en de ‘Van Dale’.
De term is ook nog steeds in gebruik voor biog...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Woordenboek

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), verzameling van woorden, namen enz., alfabetisch gerangschikt, † dictionnaire; - van oude talen, † lexicon.
~SCHRIJVER, m. (-s).
*...BOUW, m. [geen meervoud] het maken of zamenstellen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm

Woordenboek

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Woordenboek``] Militaire woordenboeken kunnen met een verschillend oogmerk zamengesteld worden. In het eene geval moeten zij slechts dienen om met de militaire termen in vreemde talen bekend te worden; daartoe behooren, bijv. Brandt (genoemd Guérin). Militärisches Wörterbuch oder Auszug der nützl...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0024.htm

Woordenboek

Abstract: Uiteraard kunnen in een woordenboek de betekenis, de schrijfwijze of de uitspraak van woorden worden opgezocht. Er bestaan verschillende woordenboeken speciaal voor het basisonderwijs. Bij de woordenschatdidactiek kan gebruik gemaakt worden van een persoonlijk woordenboek dat ieder kind voor zichzelf aanlegt of van een klassenwoordenboe...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

Woordenboek

Een woordenboek is een naslagwerk waarin woorden op alfabetische volgorde zijn weergegeven en waarin de betekenis of het gebruik van een woord opgezocht kan worden. Daarnaast bevatten sommige woordenboeken vertalingen van buitenlandse woorden. Het eerste Nederlandse woordenboek stamt uit de zestiende eeuw en is samengevoegd door de taalgeleerde Cor...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Woordenboek

woordenboek

boek waarin woorden zijn beschreven (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/woordenboek

woordenboek

boek met een lange lijst van woorden, waarachter o.a. de betekenis staat vb: dit is het Muiswerk woordenboek
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=woordenboek

woordenboek

, een boek waarin woorden met betrekking tot een taal alfabetisch zijn geordend en waarin over die woorden informatie wordt verschaft. Zie Woordenboeken.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyw.htm

woordenboek

(vorm) Minder specifiek: naslagwerk (vorm)
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/2524

Woordenboek

-Frederik de Houtman (de broer van Cornelis) stelde in 1603 de eerste Nederlands-Maleise grammatica en het eerste woordenboek samen -P.P.Roorda van Eysinga: maakte een Nederlands-Maleis en Maleis-Nederlands woordenboek in 1824-1825
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793

Woordenboek

Een woordenboek is een naslagwerk waar alle woorden van een bepaalde taal worden geordend met verklaring en hun betekenis. Er zijn ook vertaalwoordenboeken die woorden vetalen van de ene naar de andere taal. Er wordt in de meeste gevallen met een alfabetische volgorde gewerkt. De term woordenboek wordt in een heel ruime betekenis omschreven, soms z...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/woordenboek/
Geen exacte overeenkomst gevonden.