Zoek op

DNA

Afkorting van deoxyribonucleïnezuur, de drager van de erfelijke informatie van de meeste levende wezens. DNA is opgebouwd uit twee strengen nucleïnezuur, die spiraalsgewijs als een wenteltrap om elkaar gewonden zijn. Men spreekt van een dubbele helix. Het DNA ligt opgerold in de chromosomen. De strengen zijn opgebouwd uit een keten van nucleotide...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/dna

DNA

Deoxyribonucleinezuur. Zie ook DNA in het hoofdstuk Levenswetenschappen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

DNA

het DNA zelfst.naamw.Uitspraak:   [deɛn'a] <deoxyribonucleic acid> scheikundige stof die in elke cel van een organisme voorkomt en waarin alle erfelijke eigenschappen vastliggen Voorbeeld:   `Het DNA van ieder mens is uniek.` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/DNA

DNA

1) Bestanddeel van chromosomen 2) Bestanddeel van een chromosoom 3) Biologische term 4) Celmateriaal 5) Desoxyribo nucleic acid 6) Desoxyribonucleïnezuur 7) Drager van de erfelijke eigenschappen 8) Drager van erfelijke eigenschappen 9) Eiwit 10) Erfelijk materiaal 11) Erfelijk materiaal (afk.) 12) Erfelijke stof 13) Erfelijkheidsdrager 14) Genenpr...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DNA/1

DNA

De chemische substantie waaruit de genen bestaan en die de informatie bevat die nodig is om het lichaam te laten functioneren.
Gevonden op http://erfocentrum.nl/pdf/zena/Verklarende%20woordenlijst%20genetica.pdf

DNA

Desoxyribo-Nucleic-Acid. Chemische gezien twee in elkaar gespiraliseerde moleculen waarvan de ruggegraad gevormd wordt door een keten van gepolimeriseerde desoxyribosefosfaatesters. Hieraan zijn vier typen stikstofbasen gebonden (adenine, cytosine, guanine en thymine) op een, voor ieder individu, unieke wijze. Aldus ontstaan moleculen met de mogeli...
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

DNA

• [initiaalwoord] , [afkorting] de afkorting voor "desoxyribo nucleic acid" (desoxyribonucleïnezuur), een hoogmoleculaire verbinding als basis van de genen en chromosomen. • [afkorting] de afkorting voor "De Nationale Assemblée", het parlement van Suriname.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/DNA

DNA

(Desoxyribo Nucleic Acid) Drager van erfelijke informatie van een organisme.
Gevonden op http://www.allesoverhetgebit.nl/moeilijke-woordenlijst?page=3

DNA

onderdeel van de chromosomen waarmee het erfelijk materiaal van de mens ligt opgeslagen
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/d.html

DNA

hoofdbestanddeel van de chromosomen
Jaar van herkomst: 1968 (KWT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

DNA

Een Engelse afkorting voor wat bij ons desoxyribonucleïnezuur of DNZ heet. In de kern van alle cellen in het lichaam is het genetisch materiaal opgeslagen. Dit zijn spiraalvormig gewonden DNA strengen. Zij vormen zo de complexe chromosomen die de genen bevatten. Men schat dat het menselijk lichaam ongeveer 50.000 genen bevat! De oude benaming voor...
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

DNA

Desoxyribonucleïnezuur, een keten (molecuul) opgebouwd uit nucleotiden, die bestaan uit een suiker (desoxyribose) een stikstofbase en een fosfaatgroep. Oefenvragen DNA van
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

DNA

DNA of Desoxyribonucleïnezuur is een molecuul waarin alle erfelijke informatie van alle bekende organismen is vastgelegd. Het zit opgeslagen in de kern van elke cel. DNA bestaat uit twee strengen die om elkaar heen draaien, de zogenaamde dubbele helix. In 1953 vonden Watson en Crick uit hoe die strengen precies draaien. De strengen zijn met elkaar...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/DNA

dna

hoofdbestanddeel van de chromosomen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dna

DNA

kleinste erfelijke deeltjes van levende wezens vb: uit haren, speeksel en bloed kan een DNA-vingerafdruk gemaakt worden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=DNA

DNA

DNA is de naam van een groep speciale chemische verbindingen die in letterlijk àlle cellen van àlle levende wezens voorkomen.
DNA bevat de bouwinstructies van het leven. DNA bevat daarmee de blauwdruk, het bouwplan van een organisme.
DNA geeft de instructies voor de belangrijke celprocessen. Het verzorgt de werkzaamheden niet zelf, maar b...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i002655.html

DNA

DNA is de afkorting voor Desoxyribo Nucleic Acid (desoxyribonucleïnezuur). Het is een verzameling van moleculen waarin de informatie voor erfelijke eigenschappen opgeslagen ligt. DNA is opgebouwd uit nucleïnezuur wat op zijn beurt weer opgebouwd is uit stikstofbasen of nucleotiden.  Deze vormen samen een dubbelstrengsmolecuul dat om zichzelf hee...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i002909.html

DNA

Hoewel de geleerden denken dat ze veel over het leven weten, hebben ze er geen algemeen bruikbare definitie van. Het is vrij eenvoudig om de eigenschappen van het leven op te sommen: organisatie, mogelijkheid om energie te produceren door mani pulatie van de omgeving, groeivermogen, gevoeligheid voor prikkels, aanpassingsvermogen dat evolutie verze...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/dna.html

DNA

Bouwsteen voor lichaamscellen
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

DNA

(deoxyribonucleic acid) DNA is het materiaal waarin de erfelijke informatie van een organisme is vastgelegd. DNA is een afkorting van deoxyribonucleid acid, in het Nederlands desoxyribonucleinezuur. DNA bestaat uit twee strengen van nucleotiden die in de vorm van een dubbele helix om elkaar heen zijn gedraaid. De erfelijke informatie ligt be...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

DNA

, een fundamenteel eiwitbestanddeel van de levende stof, moleculaire drager van alle erfelijke eigenschappen, desoxyribonucle?nezuur.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyd.htm

DNA

[Natuurwetenschappen] Bouwsteen van een chromosoom die informatie over de erfelijke kenmerken bevat
Gevonden op https://quizlet.com/73239887/natuurwetenschappen-flash-cards/

DNA

moleculen die de bouwstenen zijn van chromosomen. In het DNA zijn de erfelijke eigenschappen van een organisme vastgelegd.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.