Zoek op

domicilie

personen- en familierecht: officiële woonplaats, te verifiëren aan de hand van de gemeentelijke inschrijving in ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=domicilie

domicilie

personen- en familierecht: plaats op het grondgebied waar een persoon gelokaliseerd wordt. Er zijn verscheidene ~ afhankelijk ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=domicilie

domicilie

personen- en familierecht: woonplaats van een persoon volgens zijn gemeentelijke inschrijving. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/domicilie

domicilie

het domicilie zelfst.naamw.Uitspraak:   [domi'sili] Verbuigingen:   domicilie|s (meerv.) adres waar je officieel woont Voorbeeld:   `Studenten hebben vaak hun domicilie nog bij hun ouders, terwijl ze in een universiteitsstad wonen.`Synoniemen:   we...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/domicilie

DOMICILIE

1) Adres 2) Plaats van vestiging 3) Standplaats 4) Vaste verblijfplaats 5) Verblijf 6) Verblijfplaats 7) Wettige woonplaats 8) Woning 9) Woonachtig zijn 10) Woonplaats 11) Woonst 12) Woonstede 13) Zetel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DOMICILIE/1

Domicilie

Een domicilie is het "officiële adres", het adres waar men volgens de burgerlijke stand woont. Dit kan verschillen van de feitelijke verblijfplaats. Zo hebben veel studenten hun domicilie nog thuis, maar verblijven zij in feite in de stad waar ze hun studie volgen. Soms neemt men opzettelijk een andere of tweede domicilie om administratieve red.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Domicilie

Domicilie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (...ën), wettig woonverblijf, huisvesting; [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling] ) - kiezen ten huize van; - van onderstand, plaats waar men armlastig is.
*...LIËREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik domiciliëerde, heb gedomiciliëerd); (in den koophandel.) een wissel -, de wetti...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

domicilie

woonplaats
Jaar van herkomst: 1535 (WNT wet I )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

domicilie

woonplaats, vaste verblijfplaats, wettelijk (of wettig) verblijf, bijvoorbeeld bij het opstellen van een notariële akte.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Domicilie

Adres en woonplaats, werkelijk of gekozen. Minderjarigen en curandi hebben officieel geen zelfstandig maar een afgeleid domicilie ten huize van de ouders, respectievelijk voogden of curators. Domicilie van rechtspersonen is de plaats van vestiging. Zie ook Gekozen woonplaats.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

domicilie

wettelijke woonplaats (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/domicilie

Domicilie

De domicilie is het land waarin een persoon, bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft. Dit is de vestigingsplaats. De domicilie kan belangrijke gevolgen voor de belastingheffing hebben.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/domicilie

domicilie

wettige woonplaats, vaste verblijfplaats
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/domicilie.html

domicilie

[Nederlands] woonplaats
Gevonden op https://quizlet.com/114268122/nederlands-flash-cards/

Domicilie

< De domicilie is het wettelijke woonadres van iemand. Dat adres is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (basisregistratie personen brp).> In de koopakte voor een woning is meestal opgenomen dat de partijen het kantooradres van de notaris als domicilieadres kiezen. Dit is om (schriftelijk) contact tussen partijen soepel te laten ve...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/domicilie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.