Zoek op

doodstraf

humanitair - politiek: bij wijze van straf iemand van het leven beroven. Binnen de EU kan de doodstraf niet worden opge ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/doodstraf

doodstraf

mensenrechten: als straf iemand van het leven beroven. In Nederland kan de ~ niet (meer) worden opgelegd. In 1870 werd in ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/doodstraf

doodstraf

Onze grondwet verbiedt oplegging van de doodstraf, ook in oorlogstijd. Dat brengt onder andere met zich mee dat Nederland iemand niet uitlevert aan een staat waar men hem ter dood kan veroordelen, zelfs als zijn berechting in ons land onmogelijk is. Zie ook uitlevering .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/doodstraf

doodstraf

de doodstraf zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['dotstrɑf] Verbuigingen:   doodstraf|fen (meerv.) officiële straf dat je vermoord wordt omdat je iets heel ergs gedaan hebt Voorbeelden:   `veroordeeld worden tot de doodstraf wegens een zeer ernstig misdrij...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/doodstraf

DOODSTRAF

1) Halstraf
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DOODSTRAF/1

Doodstraf

De doodstraf is naar de huidige (binnen de Europese rechtspraak gebruikte) definitie een uitvoering van de naar de maatstaven van de hedendaagse beschaafde maatschappij zwaarst mogelijke, door een rechter opgelegde straf, inhoudende het ter dood brengen van de daartoe veroordeelde, waarbij de voltrekking is vastgelegd en onder controle wordt gehou...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Doodstraf

Doodstraf

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Doodstraf``] Zie Straffen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0005.htm

doodstraf

Een gerechtelijke executie. Van de doodstraf is sprake wanneer iemand van het leven wordt beroofd op grond van een vonnis dat is uitgesproken door een bevoegde rechter na een strafrechtelijk proces. Misdrijven waarop de doodstraf staat heten halsmisdrijven. Amnesty International zet zich in voor de onvoorwaardelijke afschaffing van de doodstraf. De...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Doodstraf

Werd in ons land bij de wet van 17 september 1870 voor het gewone strafrecht afgeschaft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

doodstraf

straf waarbij de veroordeelde gedood wordt vb: in Amerika wordt de doodstraf nog uitgevoerd
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=doodstraf

Doodstraf

Zwaarste straf in ons rechtssysteem, als algemene straf afgeschaft in 1870, in 1952 voor het laatste toegepast op oorlogsmisdadigers.
Het Landrecht van Drenthe maakte de doodstraf mogelijk bij moord, doodslag, verkrachting en brandstichting. Een van de bekendste rechtszaken waarbij de drost de doodstraf oplegde, was de moord op ds. Johannes Led...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Doodstraf
Geen exacte overeenkomst gevonden.