Zoek op

dwangsom

vastgoedrecht: geldsom waarvan het bedrag overeengekomen of gerechtelijk beslist werd en die een partij die haar verplichtingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=dwangsom

dwangsom

burgerlijk procesrecht: boete in geld als pressiemiddel om een bepaalde prestatie (niet de betaling van een geldsom) te voldoen, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/dwangsom

dwangsom

(‘astreinte’) Een dwangsom wil iemand dwingen een rechterlijk bevel na te leven: hij verbeurt aan zijn tegenpartij een rechterlijk vastgesteld bedrag voor elke dag dat hij zo’n gebod negeert, respectievelijk elke keer dat hij zo’n verbod overtreedt. Dat kan lelijk oplopen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/dwangsom-astreinte

dwangsom

de dwangsom zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['dwɑŋsɔm] Verbuigingen:   dwangsom|men (meerv.) bedrag dat je moet betalen als je iets niet doet wat officieel wel moet Voorbeeld:   `een verhuurder een dwangsom opleggen als die de regels blijft overtreden`...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dwangsom

DWANGSOM

1) Astreinte 2) Dwangmiddel bij een veroordeling 3) Geldboete 4) Rechtelijk dwangmiddel 5) Rechtelijk dwangmiddel bij een veroordeling 6) Rechterlijk dwangmiddel bij een veroordeling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DWANGSOM/1

Dwangsom

Eén van de middelen die OPTA heeft om aanbieders te dwingen bepaalde maatregelen te nemen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Dwangsom

Bepaalde som geld die iemand verschuldigd is zo vaak of zo lang hij niet voldoet aan de hoofdverplichting die hem per vonnis is opgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

dwangsom

geldbedrag dat je moet betalen als je niet aan je verplichtingen voldoet vb: als hij het huis niet ontruimt, moet hij wekelijks een dwangsom van 1000 euro betalen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=dwangsom

Dwangsom

Bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die de rechter hem heeft opgelegd.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Dwangsom

[Maatschappijleer] het bedrag wat je moet betalen als je je niet aan de afgesproken regel houdt
Gevonden op https://quizlet.com/115659153/maatschappijleer-thema-2-7-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.