Zoek op

ecotype

ecotype zelfst.naamw. door de omgeving bepaalde vorm van een biotype Bron: Wikiwoordenboek - ecotype. Spelling'ecotype' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wil niet zeggen dat het fout gespeld is. Woorden...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ecotype

Ecotype

Een ecotype is een onderscheidbare eenheid van een dier, plant of een ander organisme dat door zijn of haar eigenschappen nauw verbonden is met zijn of haar ecologische omgeving, waarin het leeft. Zo wordt er van de sotalia twee ecotypen onderscheiden. Het ene ecotype komt voor in de riviermonden van Zuid-Amerikaanse rivieren en het andere ecotype...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecotype

Ecotype

(Engels) Een specie of een groep species, die een onmiskenbaar verschil te zien geven ten gevolge van omgeving verschillen en isolatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10612

ecotype

Def.: ondersoort of ras dat speciaal is aangepast aan een bijzondere set van milieucondities. Toelichting: Genetisch vastgelegde aanpassing van een populatie aan een specifieke, lokale situatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.