Zoek op

accrediteren

groei en conjunctuur, consumenten en producenten: een officieel stempel van goedkeuring aan iets of iemand verlenen. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=accrediteren

accrediteren

diplomatiek recht: de echtheid van volmacht bewijzen, van geloofsbrieven voorzien. Een ~ gezant is een officieel toegelaten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=accrediteren

accrediteren

diplomatiek recht: echtheid van volmacht bewijzen. Machtiging van een diplomaat om als zodanig in het buitenland op te treden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/accrediteren

accrediteren

rechtswetenschap: formele uitspraak van een gezaghebbende instantie, dat een instelling of persoon, volgens wet- en regelgeving ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/accrediteren

accrediteren

accrediteren werkw. een officieel stempel van goedkeuring aan iets of iemand verlenen    Voorbeeld: `Hij werd geaccrediteerd als Nederlands consul in die stad. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'accrediteren' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de T...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/accrediteren

ACCREDITEREN

1) Een gezant van geloofsbrieven voorzien 2) Gezant van geloofsbrieven voorzien 3) Krediet verschaffen 4) Officieel erkennen 5) Van geloofsbrieven voorzien
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ACCREDITEREN/1

Accrediteren

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik accrediteerde, heb geaccrediteerd), in vertrouwen brengen, krediet verschaffen; een geaccrediteerd gezant, een officiëel toegelaten gezant (na aanneming zijner geloofsbrieven.)
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

accrediteren

van geloofsbrieven voorzien
Jaar van herkomst: 1734 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Accrediteren

Let op: Spelling van 1858 bewaarheden, getuigen, in crediet, in aanzien brengen, vertrouwen verschaffen; geaccrediteerd, aanzienlijk, geloofwaardig. Geaccrediteerde Ministers, met volmagt van hunne principalen voorziene Ministers, om aan een ander Hof iets te verrigten, of uit te werken. Een geaccredite...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

accrediteren

Het officieel erkennen dat een instelling voldoet aan maatstaven waardoor deze in aanmerking kan komen voor het lidmaatschap van een vereniging of genootschap van soortgelijke instellingen.
Categorie: Functionele activiteiten > goedkeuring.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

accrediteren

van geloofsbrieven voorzien (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/accrediteren
Geen exacte overeenkomst gevonden.