Zoek op

fixatie

rechtswetenschap: vastzetten. Bijv. art. 18 Besluit ritueel slachten: Runderen worden ~ d.m.v. een toestel dat is voorzien ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/fixatie

fixatie

fixatie zelfst.naamw. het fixeren, het vastzetten, het vasthechten een (overmatig) sterke belangstelling voor iets psychologie overmatig sterke binding aan een vroegere fase van de ontwikkeling (een bepaalde ervaring of persoon) Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'fixatie' k...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fixatie

FIXATIE

1) Bepaling 2) Bestendiging 3) Bevestiging 4) Bevestiging (med.) 5) Gefixeerdheid 6) Overmatige gevoelsbinding 7) Vasthechting 8) Vastlegging 9) Vastzetting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FIXATIE/1

Fixatie

[microscopie] - Fixatie is de naam van de techniek waarmee bacteriën op een voorwerpglaasje vastgezet worden. Gebruikelijk is om het voorwerpglaasje met een pincet met platte bek vast te pakken. Het voorwerpglas wordt dan drie keer door de top van de kegel van een blauwe vlam van een brander gehaald. Hierbij worden de bact...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fixatie_(microscopie)

Fixatie

[psycholinguïstiek] - Een fixatie (in de psycholinguïstiek) is een tijdelijk gecontroleerd bevriezen van het blikveld in de oogmotoriek. Bij het lezen verspringt het oog van woord naar woord, hierbij variërend tussen saccades, regressies en fixaties. Een gemiddelde fixatie op een woord(deel) duurt zo`n 200 à 250 millise...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fixatie_(psycholinguïstiek)

Fixatie

[psychologie] - Fixatie is een begrip uit de psychologie. Bij fixatie blijft men steken in een bepaalde fase van de ontwikkeling van het luststreven. In de meeste gevallen treedt fixatie op als afweermechanisme bij het verwerken van negatieve gevoelens of emoties. De mens komt gedurende zijn ontwikkeling telkens voor nieuwe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fixatie_(psychologie)

Fixatie

[zorg] - Onder fixatie of vrijheidsbeperkende maatregelen wordt binnen verschillende werkvelden in zorg en welzijn, in het bijzonder in de psychiatrie, het op enigerlei wijze beperken van iemands bewegingsmogelijkheden verstaan. ==Geschiedenis== De eerste vormen van fixatie werden toegepast in de dolhuizen. Naast het simpel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fixatie_(zorg)

fixatie

• [medisch] vasthechting. •sterke belangstelling voor iets.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/fixatie

fixatie

vasthechting
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

fixatie

Def.: vastlegging
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

fixatie

volledige aandacht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/fixatie

Fixatie

Mogelijkheid om met behoud van hetzelfde rekeningnummer naar een andere financiele instelling over te gaan.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/fixatie

Fixatie

Engels:Fixation vasthechting
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/f

Fixatie

psychoanalytische term voor stilstand in de psychologische ontwikkeling door een vasthoudende gerichtheid op een bepaald object.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

fixatie

[Nederlands] zeer sterke gerichtheid
Gevonden op https://quizlet.com/120465849/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.