Zoek op

EERLOOS

1) Beneden peil 2) Eervergeten 3) Gewetenloos 4) Godvergeten 5) Ignobel 6) Infaam 7) Karakterloos 8) Laag 9) Laaghartig 10) Onbeschaamd 11) Onedel 12) Oneervol 13) Onteerd 14) Onterend 15) Onwaardig 16) Roemloos 17) Schandelijk 18) Slecht 19) Snood 20) Veil 21) Zonder eer 22) Zonder eergevoel 23) Zonder geweten 24) Zonder goede naam 25) Zonder roem...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EERLOOS/1

Eerloos

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Eerloos``] In vroeger tijden werden soldaten, die zich volgens de heerschende denkbeelden of volgens de bepalingen der krijgsartikelen, aau onteerende daden hadden schuldig gemaakt, onder allerlei half treurige, half kluchtige plegtigheden, eerloos verklaard. De meest gewone plegtigheden bestonden in he...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0006.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.