Zoek op

eigenrichting

strafrecht: het recht in eigen handen nemen, zonder de daartoe geëigende rechtsgang te bewandelen. Behoudens uitzonderingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=eigenrichting

eigenrichting

strafrecht: het recht in eigen hand nemen, zonder de daartoe geëigende rechtsgang te bewandelen. ~ is niet toegestaan. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/eigenrichting

eigenrichting

de eigenrichting zelfst.naamw. (v.) Afbreekpatroon:   'ei - gen - rich - ting het eigenhandig oplossen van strafrechtelijke kwesties zonder dat er een (straf)rechterlijke procedure aan te pas komt; zonder tussenkomst van een rechter recht Voorbeeld:   `Een individu ...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/eigenrichting

Eigenrichting

Eigenrichting, (voor) eigen rechter spelen, eigenhandig optreden of vigilantisme is het eigenhandig vereffenen van een al dan niet vermeend geschil in het civiele recht en in strafrechtelijke kwesties bestraffen van (vermeende) daders van misdrijven zonder dat hier een (straf)rechterlijke procedure aan te pas komt. Iemand die zich bedient van eige...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eigenrichting

Eigenrichting

Eigenrichting betekent in het juridisch spraakgebruik dat een burger het recht in eigen hand besluit te nemen. Wanneer er sprake is van een juridisch geschil, is het verstandig om voor de partijen in het geschil rechtshulp in te schakelen. De bedoeling van de rechtshulp is om er voor te zorgen dat het geschil tussen de partijen wordt opgelost. Een ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Eigenrichting

Eigenrichting

Het zich verschaffen van recht zonder rechtsgang, zonder voorkennis van de overheid en zonder gebruik van haar machtsmiddelen. Eigenrichting gaat vrijwel altijd gepaard gaat met eigenmachtige inbreuk op de rechten van een ander en wordt in principe bestraft. Zie ook Noodweer.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.