Zoek op

elfder

Spreekwoorden: (1914) Ter elfder ure,
d.w.z. op het laatste ogenblik, eindelijk. De uitdrukking is ontleend aan den Bijbel, en wel aan de gelijkenis van den arbeider in den wijngaard, waarin verhaald wordt, dat de eigenaar van den wijnberg sommige arbeiders, die hij ledig vond, ter elfder ure (d.i. 's avonds te vijf uren,...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0553.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.