Zoek op

emanatie

emanatie zelfst.naamw. iets dat door een lichaam uitgezonden of uitgewasemd wordt    Voorbeeld: `Het bijbelse verhaal van de schepping van Eva uit een rib van Adam wordt door sommige esoterici gezien als een aanduiding van de emanatie van Eva uit een deel van Adam die daarvoor dus tweesl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/emanatie

EMANATIE

1) Afkondiging van een wet 2) Chemisch element 3) Delfstof 4) Onzichtbare uitstroming 5) Openbaar making van een wet 6) Openbaarmaking 7) Schadellijke uitdamping 8) Uitdamping 9) Uitstraling 10) Uitstroming 11) Uitvloeiing 12) Uitvloeisel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EMANATIE/1

Emanatie

[filosofie] - Bij een organisatie waaruit een nieuwe organisatie voortvloeit dient ook zijn macht als een mandatering en andere karakteristieke eigenheden over te gaan in de nieuwe organisatie. Anders zou het een afsplitsing of (uitvoerende) dienst zijn en geen emanatie. De volledige karakteristiek van de bron is dus aanwez...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Emanatie_(filosofie)

Emanatie

[kernfysica] - Emanatie is een oude naam voor een radioactief gas dat ontstaat bij het radioactief verval van een ander element. Het symbool was Em. Het gaat hierbij steeds om het edelgas dat sinds 1932 officieel radon (Rn) heet. Er zijn drie verschillende emanaties met een verschillende atoommassa. Het zijn: Thans worden a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Emanatie_(kernfysica)

Emanatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), uitvloeiing, onzigtbare uitstrooming; openbaarmaking, afkondiging.
~THEORIE, v. leer van Newton, volgens welke de lichtstralen uitvloeiende of uitstromende deeltjes zijn van de lichtgevende lichamen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

Emanatie

Let op: Spelling van 1858 emanatio, Lat., uitvloeijing, uitloop. Emanatie-systema, emissie-systema, Newtons onderstelling over de natuur van het licht, volgens welke de lichtstralen als kleine deelen beschouwd worden, welke van een lichtgevend ligchaam uitgaan, en door de aantrekking van het licht en de...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

emanatie

uitvloeiing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/emanatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.