Zoek op

emissie

Term voor het uitzenden van straling en-of deeltjes.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

emissie

Uitstoot of uitworp (van verontreinigende stoffen).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

emissie

Uitstoot van uitlaatgassen uit de motoren van vliegtuigen, auto`s etc. en de schoorstenen van huishoudens, fabrieken en elektriciteitscentrales.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

emissie

uitstoot van deeltjes en gassen naar lucht, water en bodem
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

emissie

Uitgiften van effecten, met als doel het vergaren van kapitaal.
De AFM houdt toezicht op de primaire markt. Deze primaire markt omvat de uitgifte van effecten, waarbij vragers en aanbieders van kapitaal bij elkaar worden gebracht en vervolgens tot een eerste notering op de effectenbeurs wordt overgegaan. Op basis van vastgestelde voorwaarden, o...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

Emissie

Uitgifte van effecten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Emissie

Uitgifte van aandelen door een BV of een NV.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Emissie

Het aan het publiek te koop aanbieden van een nieuwe schijf roerende waarden: aandelen, obligaties, diverse fondsen ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Emissie

Hiermee wordt bedoeld de uitgifte van nieuwe effecten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Emissie

Aangekondigde nieuwe of hernieuwde uitgifte van aandelen of obligaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Emissie

Uitgifte van (nieuwe) aandelen of obligaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Emissie

Uitgifte van nieuwe effecten, waarbij de gelegenheid wordt geboden om daarop in te schrijven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

emissie

Uitworp of uitstoot. Een hoeveelheid luchtverontreinigende verbinding(en) die bij het verbranden van fossiele brandstoffen vrijkomt en (eventueel na reiniging) de schoorsteen verlaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Emissie

Het in de lucht brengen van stoffen (zoals ammoniak) vanuit een bepaalde bron.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651

emissie

uitzending van kleine deeltjes
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

emissie

uitzending van deeltjes
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10672

Emissie

Zie Lozing.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

Emissie

Uitgeven van effecten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Emissie

Uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Emissie

Uitgifte van effecten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Emissie

uitgave van effecten, waarbij de gelegenheid wordt geboden om daarop in te schrijven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Emissie

Uitstoot van stoffen naar water, bodem of lucht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Emissie

Uitgifte van aandelen door een BV of een NV.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Emissie

Ander woord voor uitstraling. Een gaswolk in het heelal kan soms vlak bij enkele hete sterren staan. Het gas wordt dan erg heet. Uiteindelijk kan de temperatuur zo hoog worden, dat het gas zelf licht gaat uitstralen. We hebben het dan over de emissie van licht. We zeggen ook wel dat het gas licht emitteert. Zo`n lichtende nevel heet een emissieneve...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/emissie.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.