Zoek op

Emphase

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] nadruk, klem (in lezen en spreken).
*...TISCH, [bijvoegelijk naamwoord] nadrukkelijk, met klem, krachtig.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

Emphase

Let op: Spelling van 1858 emphasis, Gr., kracht, nadruk (in het spreken). Emphatisch, nadrukkelijk (van woorden)
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.