Zoek op

ratificatie

staatsrecht: bekrachtiging van verdragen door de regering, na goedkeuring ervan door het parlement. Het gevolg daarvan is ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=ratificatie

ratificatie

ratificatie zelfst.naamw. officiële bekrachtiging van een internationale overeenkomst Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'ratificatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met ratific...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ratificatie

ratificatie

Officiële bekrachtiging door de nationale wetgever of een ander daartoe bevoegd orgaan of persoon van een namens een staat gesloten internationaal verdrag. Pas na ratificatie krijgt een verdrag rechtsgeldigheid.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/ratificatie

RATIFICATIE

1) Akte 2) Ambtelijke bekrachtiging 3) Ambtelijke goedkeuring 4) Bekrachtiging 5) Bekrachtiging van een document 6) Goedkeuring 7) Officiële bekrachtiging 8) Officiële bekrachtiging van een overeenkomst 9) Oorkonde van bekrachtiging 10) Uitvoering 11) Voltrekking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RATIFICATIE/1

Ratificatie

Ratificatie is de officiële bekrachtiging van een internationaal verdrag door een staat, of het erkennen van een constitutiebrief door een andere obediëntie. Wanneer een verdrag wordt aangenomen op een internationale conferentie, ondertekenen de delegaties van de deelnemende landen het verdrag. Hun regeringen dienen dit daarna echter nog te bekr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ratificatie

Ratificatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), goedkeuring, bekrachtiging; akte van bekrachtiging.
*...FICEREN,
*...FIËREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik ratificeerde, heb geratificeerd), goedkeuren, bekrachtigen [inzonderheid] namens eene landsregering).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Ratificatie

Let op: Spelling van 1858 ratificatio, Lat., bekrachtiging, goedkeuring; ook de oorkonde der bekrachtiging. Ratificeren, bekrachtigen, goedkeuren
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

ratificatie

Het bekrachtigen van een internationaal verdrag of overeenkomst. In het algemeen wordt over de tekst van verdragen onderhandeld door regeringsvertegenwoordigers (diplomaten), waarna de regering het verdrag ondertekent. Vervolgens wordt het voor ratificatie overgelegd aan het parlement. Ook een niet-geratificeerd verdrag heeft betekenis, omdat een r...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Ratificatie

De bekrachtiging door een bevoegd persoon van een gesloten overeenkomst. Het is het bekrachtigen van een internationaal verdrag of overeenkomst.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/ratificatie

Ratificatie

Bekrachtiging, goedkeuring door een regering of parlement van een internationale overeenkomst.
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

Ratificatie

Officiële bekrachtiging van een eerder door onderhandelaars ondertekend akkoord.
Bij belangrijke conferenties worden er vaak door onderhandelingen en aanpassingen uiteindelijk akkoorden afgesloten. Deze worden dan bekrachtigd door de goedkeuring (na stemming) van de Tweede Kamer, Provinciale Staten of Gemeenteraad.
Vaak is ratificatie voorw...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10594
Geen exacte overeenkomst gevonden.