Zoek op

erfdienstbaarheid

zakenrecht: last waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere zaak is bezwaard. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=erfdienstbaarheid

erfdienstbaarheid

zakenrecht: last waarmee het dienende erf is bezwaard. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=erfdienstbaarheid

erfdienstbaarheid

zakenrecht: last waarmee het dienende erf is bezwaard; beperkt goederenrechtelijk recht, bijv. het recht van overpad: de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/erfdienstbaarheid

ERFDIENSTBAARHEID

1) Servituut
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ERFDIENSTBAARHEID/1

erfdienstbaarheid

dienstbaarheid die op een erf rust erfdienstbaarheid is een last waarmede een erf bezwaard is, tot gebruik en ten nutte van een erf, het welk aan een andere eigenaar toebehoort
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een erf (grondstuk) is belast voor gebruik en ten nutte van een erf dat aan iemand anders toebehoort. Een voorbeeld van erfdienstbaarheid is het recht van overpad
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Erfdienstbaarheid

Een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. Bijvoorbeeld het recht van overpad.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Erfdienstbaarheid

Een last waarmee een erf (= stuk grond) is belast voor gebruik en ten nutte van een erf dat aan iemand anders toebehoort. Een erfdienstbaarheid hoort bij het huis en is geregistreerd bij het kadaster. De eigenaar van een onroerend goed moet het anderen bijvoorbeeld toestaan om over het terrein te lopen (recht van overpad).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid is een last waarmee een erf is belast voor het gebruik en ten nutte van een erf dat aan iemand anders toebehoort.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

erfdienstbaarheid

Een meestal niet winstgevend belang, bepaald via een akte of testament, van een persoon in land dat eigendom is van een ander, en waarmee die persoon aanspraak kan maken op een bepaald, beperkt gebruik ervan.
Categorie: Abstracte Begrippen > juridische begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Erfdienstbaarheid

Ook: servituut. Een stuk grond of erf (het dienend erf) kan belast zijn met een recht ten nutte van een erf, dat aan iemand anders toebehoort (het heersend erf). Een bekend voorbeeld is het recht van overpad. Hierbij heeft de eigenaar het recht het erf van de buurman te gebruiken om bijvoorbeeld de openbare weg te bereiken. De erfdienstbaarheid is ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is ‘een last, waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard’. De eerste zaak noemen we dan dienend erf, de tweede heersend erf. Deze ‘last’ moet strekken ten nutte van ieder die het heersend erf overeenkomstig zijn aard en inrichting gebruikt.Bijvoorbeeld: twee grond...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Erfdienstbaarheid

Is een zakenrechtelijke last of verplichting waarmee een erf (onroerende zaak) belast is ten gunste van het naastgelegen erf. Dit kan bijvoorbeeld zijn het recht van de buurman om over jouw terrein zijn eigen terrein te bereiken (recht van overpad). Erfdienstbaarheden worden ingeschreven in het kadaster.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid is een zakelijk recht waarmee iemand als natuurlijk persoon het recht wordt gegeven om gebruik te maken van andermans grond. Bij erfdienstbaarheid wordt een stuk grond (het erf) belast voor gebruik van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. Een voorbeeld van erfdienstbaarheid is het recht van overpad, waarbij de eigenaar van ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid

Een last waarmee een erf is belast voor gebruik en ten nutte van een erf dat aan iemand anders toebehoort. Bijvoorbeeld het recht van overpad.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid is een last, waarmee een onroerende zaak, het dienende erf, ten behoeve van een andere onroerende zaak, het heersende erf, is bezwaard.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een beperkt recht dat je hebt op een zaak van iemand anders. Bijvoorbeeld in de vorm van een recht van overpad. Je hebt dan het recht om over een stuk grond van jouw buur te lopen. Jouw buur moet dan respecteren dat jij over zijn grond loopt. Voor het vestigen van een recht van erfdienstbaarheid moet je bij de notaris een n...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/erfdienstbaarheid/
Geen exacte overeenkomst gevonden.