Zoek op

exclusiviteit

intellectuele eigendomsrecht: situatie waarin een persoon, met uitsluiting van anderen, een bepaald alleenrecht heeft dat ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/exclusiviteit

Exclusiviteit

De mate waarin kennisname van de inhoud van een bericht is beperkt tot een gedefinieerde groep van gerechtigden, ofwel de mate waarin de informatie is afgeschermd voor onbevoegden. Er is sprake van een exclusief bericht wanneer het gedurende het hele traject van verzenden en ontvangen onmogelijk is voor onbevoegden om kennis te nemen van de inhoud ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10653

exclusiviteit

uitsluitend; bij wijze van uitsluiting; aAnderen uitsluitend; bijzonder; ongemeen; stijlvol
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Exclusiviteit

[Aardrijkskunde] Alleenrecht binnen het gebied, eigen regels/wetten
Gevonden op https://quizlet.com/86106664/aardrijkskunde-flash-cards/

Exclusiviteit

Het gebruik van ruimten, systemen en gegevens blijft beperkt tot daarvoor gerechtigde personen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Exclusiviteit

Exclusiviteit in de informatiebeveiliging is synoniem met het begrip vertrouwelijkheid. Het begrip geeft aan dat toegang tot een object (een gegeven, een document) exclusief is voorbehouden aan een geautoriseerde individu. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Exclusiviteit

exclusiviteit

de exclusiviteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɛksklyziviˈtɛit] de eigenschap exclusief te zijn Voorbeeld:   `exclusiviteit in de informatiebeveiliging` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/exclusiviteit

EXCLUSIVITEIT

1) Alleenverkoop 2) Buitengewone bijzonderheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EXCLUSIVITEIT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.