Zoek op

anarchie

politiek: toestand van een land zonder (gezaghebbend) bestuur. Bijv. in Liberia heeft een tijdlang ~ geheerst, doordat de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=anarchie

anarchie

politiek: toestand van een land zonder (gezaghebbend) erkend bestuur; regeringloosheid, Bijv. in Liberia heeft een tijdlang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/anarchie

anarchie

de anarchie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑnɑrˈxi] Verbuigingen:   anarchie|ën (meerv.) toestand waarin niemand de leiding heeft Voorbeeld:   `Toen de leraar even uit de klas was, brak er complete anarchie uit.` © Kernerman Dictionaries. Spelling...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/anarchie

ANARCHIE

1) Afwezigheid van gezag 2) Chaos 3) Janboel 4) Ontbreken van geordend bestuur 5) Ordeloosheid 6) Regeringloosheid 7) Regeringsloosheid 8) Toestand zonder overheidsgezag 9) Wanorde 10) Wetteloosheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ANARCHIE/1

Anarchie

Staatsvorm waarin een land terecht kan komen als er geen georganiseerde machthebbers zijn of deze machtshebbers te weinig invloed hebben. Wanneer een land in staat van anarchie beland, betekend het dat iedereen kan doen wat hij of zij denkt dat goed is. Dit leid onherroepelijk tot chaotische toestanden en mensen gaan, wanneer ze dicht bij elkaar le...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Anarchie

Anarchie is een term die een aantal verschillende, maar vaak verwante, betekenissen kent: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Anarchie

Anarchie

[Engeland] - Er woedde een successiestrijd tussen de aanhangers van Stefanus en die van zijn nicht, keizerin Mathilde of Maud. Stefanus was op dat moment tot koning gekroond, maar de oorlog zorgde ervoor dat er geen echte regering was gedurende zijn machtsperiode. Pas met het Verdrag van Wallingford (ook Verdrag van Winches...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Anarchie_(Engeland)

anarchie

regeringloosheid, wanorde
Jaar van herkomst: 1584 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Anarchie

Let op: Spelling van 1858 regeringloosheid, wanorde. Anarchist, regeringsvijand, rustverstoorder
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

anarchie

regeringloosheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/anarchie

Anarchie

Het idee van een samenleving zonder autoriteit, macht of geweld. Het is de verzameling denkwijzen welke terug te brengen is tot de gedachte dat een individu op geen enkele manier ondergeschikt aan of van iets of iemand mag zijn. Tegenwoordig wordt het begrip anarchie echter vaak gebruikt om chaos en wanorde aan te geven. Het begrip anarchie is echt...
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

anarchie

toestand waarin niemand de leiding heeft vb: in ons gezin heerste totale anarchie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=anarchie

Anarchie

Anarchie = systeem zonder heersers system without rulers
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Anarchie

[Geschiedenis] Chaos, wanorde
Gevonden op https://quizlet.com/86106795/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.