Zoek op

lobbyen

lobbyen werkw.Uitspraak:   ['lɔbijə(n)] Verbuigingen:   lobbyde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft gelobbyd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen aan anderen, vooral aan politici, uitleggen wat voor jou heel belangrijk is en zo proberen ze beslissingen te...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/lobbyen

LOBBYEN

1) Beïnvloeden 2) Druk uitoefenen in een hotel 3) Poging de besluitvorming te beinvloeden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LOBBYEN/1

Lobbyen

Lobbyen is het stelselmatig uitoefenen van invloed op beleidsmakers bij bestuursorganen; het initiatief voor het contact ligt bij de lobbyist, iemand die er geen statutair onderdeel van uitmaakt. De interventie door zo’n derde partij vindt doorgaans plaats buiten het zicht van de openbaarheid. Een ander kenmerk van lobbyen is dat de externe beï...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lobbyen

lobbyen

Proberen staatsbeambten te beïnvloeden of in de richting van een gewenst doel te leiden.
Categorie: Functionele activiteiten > communicatiefuncties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

lobbyen

druk uitoefenen op de politieke besluitvorming vb: buiten de kamer wordt flink gelobbyd om dit besluit tegen te houden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=lobbyen

Lobbyen

Informeel praten om meningen te beïnvloeden
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Lobbyen

[Politiek] Als organisaties met bepaalde belangen proberen om op een informele manier via direct contact met politieke besluitvormers beleid in een voor hen gunstige richting te beïnvloeden
Gevonden op https://quizlet.com/107477363/maw-politieke-besluitvorming-h5-flash-cards/

lobbyen

[Maatschappijleer] proberen het overheidsbeleid te beïnvloeden door politici persoonlijk te benaderen
Gevonden op https://quizlet.com/115763672/maatschappijleer-moeilijke-woorden-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.