Zoek op

flexibiliteit

rechtswetenschap: aanpassen aan verschillende omstandigheden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/flexibiliteit

flexibiliteit

de flexibiliteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [flɛksibili'tɛit] eigenschap of situatie dat iets of iemand zich kan aanpassen aan de situatie als die verandert Voorbeeld:   `Hij beschikt over een grote dosis flexibiliteit en aanpassingsvermogen.`Antoniem: &nb...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/flexibiliteit

FLEXIBILITEIT

1) Buigzaamheid 2) Consideratie 3) Inschikkelijkheid 4) Lenigheid 5) Meegaandheid 6) Soepelheid 7) Souplesse
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FLEXIBILITEIT/1

Flexibiliteit

Verschillende gedragsstijlen laten zien ten einde effectief te blijven functioneren en gestelde doelen te bereiken. Doelen via verschillende wegen bereiken.
Gevonden op http://members.home.nl/e.lansu/Competentiewoordenboek.doc

Flexibiliteit

Met het begrip flexibiliteit of flexibel wordt aangeduid dat iets buigzaam en soepel is en blijft. Elastiekjes zijn ook flexibelDiverse stoffen die door de mens worden gebruikt zijn flexibel. De mate ervan hangt samen met de temperatuur. Flexibele materialen kunnen gemaakt zijn van natuurrubber, van kunststof of een mengsel hiervan. Dergelijke mat...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Flexibiliteit

flexibiliteit

buigzaamheid
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Flexibiliteit

Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen van anderen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10005

Flexibiliteit

Van de werknemer heeft betrekking op de flexibilisering van het personeelsbestand van een bedrijf, in het raam van streven naar een steeds grotere efficiëntie, productiviteit en competitiviteit. Bedrijven willen hun arbeidsvolume en de beschikbaarheid zo precies mogelijk kunnen afstemmen op de bedrijfsbehoeften. Deze flexibiliteit kan verschillende vormen aannemen: tijdelijke contracten, ploegenwerk, avond-en weekendwerk, onregelmatige uurroosters, afwijkende werktijden, uitzendarbeid. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Flexibiliteit

het zich lenen tot verschillende vormen van gebruik.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

Flexibiliteit

het kenmerk van een regeling dat de daarin opgenomen normstelling kan worden verfijnd, verruimd of gewijzigd, door toepassing van in die regeling opgenomen bevoegdheden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10666

flexibiliteit

Def.: buigzaamheid, het vermogen om vervormingen te kunnen ondergaan waarbij het materiaal intact blijft
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

flexibiliteit

buigzaamheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/flexibiliteit

Flexibiliteit

Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen, omgeving en gedragingen van anderen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Flexibiliteit

Hiermee wordt de ontwikkeling aangeduid waarbij vormen van arbeid, arbeidstijden, verdeling van arbeid over het leven en dergelijke steeds minder uniform worden.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.