Zoek op

genealogie

de genealogie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [xenejalo'xi] onderzoek naar je voorouders Voorbeeld:   `Veel gepensioneerden gaan zich met genealogie bezighouden.`Synoniem:   stamboomonderzoek © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'genea...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/genealogie

GENEALOGIE

1) Geslachtenkunde 2) Geslachtkunde 3) Geslachtskunde 4) Geslachtsregister 5) Geslachtsrekenkunde 6) Geslachtsrekenkundige 7) Leer van de afstamming 8) Onderzoek van stamboom 9) Sibbekunde 10) Sibbenkunde 11) Stamboom 12) Stamboomonderzoek
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GENEALOGIE/1

Genealogie

[Nietzsche] - Genealogie betekent voor Nietzsche het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van begrippen. In zijn werk wijst Nietzsche, als een historicus, op de ontwikkeling die overtuigingen omtrent bijvoorbeeld de moraal en de menselijke kennis hebben doorgemaakt. Hij is daarbij niet op zoek naar een zuivere oorsprong ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Genealogie_(Nietzsche)

Genealogie

[beperkte betekenis] - Een genealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I), die stamvader wordt genoemd. Deze personen kunnen verschillende geslachtsnamen (met varianten) dragen. De opvatting, dat met een onwettig kind (een kind, d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Genealogie_(beperkte_betekenis)

Genealogie

[geschiedkunde] - Genealogie, sibbekunde of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderlijk onderzoek en de afstamming van een familie. Het mag niet verward worden met gezinsgeschiedenis. == Etymologie == Het woord genealogie komt uit het Grieks en bestaat uit twee delen: Genea...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Genealogie_(geschiedkunde)

genealogie

Historische hulpwetenschap die de ontwikkeling en verwantschap van geslachten bestudeert. Reeds in de bijbel komen uitgebreide geslachtsregisters voor en Hesiodus stelde genealogieën van godenfamilies samen. In vroeger eeuwen werd de genealogie vaak misbruikt om vorstenhuizen of regenten meer aanzien te geven door een ver in de tijd teruggaand...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

genealogie

geslachtkunde
Jaar van herkomst: 1567 (Junius 557a )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Généalogie

Let op: Spelling van 1858 Fr., geslachtrekenkunde, geslachtregister, kennis der geslachtopvolging, stamboom. Genealogisch, geslachtrekenkundig, naar den stamboom. Genealoog of genealogist, een geslachtkundige, stamboommaker. Genearch, het hoofd van eenen stam of geslacht; stamvader
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

genealogie

geslachtkunde; stamboom (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/genealogie

Genealogie

Leer van de ontwikkeling en verwantschap van geslachten (families), geslachtsrekenkunde.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

genealogie

leer van de familiestambomen vb: hij maakt een stamboom, want hij heeft als hobby genealogie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=genealogie

Genealogie

  1. De wetenschap die zich bezig houdt met stamboomonderzoek.
  2. Een genealogisch overzicht van alle nakomelingen in mannelijke lijn van een bepaald persoon of echtpaar.

Gevonden op http://www.voorouders.net/help/genealogische-begrippen/
Geen exacte overeenkomst gevonden.