Zoek op

geodesie

geodesie zelfst.naamw. wetenschap een aardkunde die gericht is op de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde    Voorbeeld: `Hij studeert geodesie in Groningen. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'geodesie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/geodesie

GEODESIE

1) Aardmeetkunde 2) Landmeetkunde
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEODESIE/1

Geodesie

De klassieke geodesie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde. Deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern van het vakgebied, dat is de meetkundige beschrijving van de aarde of delen daarvan. De naam geodesie wordt echter ook in ruimere zin gebruikt voor een beroepsgebied dat zich ui...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geodesie

Geodesie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Geodesie``] De G. is eene wetenschap, die ons leert den aardbol te meten, zijne ware gedaante te kennen en een grooter of kleiner gedeelte van zijne oppervlakte in kaart te brengen. Zij is in twee hoofdafdeelingen verdeeld de topographie ook landmeetkunst of werkdadige meetkunst genoemd, welke kleine ge...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0008.htm

geodesie

theoretische landmeetkunde
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Geodesie

Let op: Spelling van 1858 Gr., de landverdeelingskunde, land- of veldverdeeling
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

geodesie

De wetenschap die de grootte en vorm van de aarde of ander hemellichamen vaststelt en die metingen en berekeningen verricht die noodzakelijk zijn voor het accuraat in kaart brengen van het oppervlak.
Categorie: Vakgebieden > aardwetenschappen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

geodesie

Def.: wetenschap die zich bezighoudt met het bepalen van de vorm en de afmetingen van de aarde Toelichting: ook het aardse zwaartekrachtveld en rotatiegedrag en het landmeten (bepalen van de exacte locatie van punten op het aardoppervlak) behoren tot de geodesie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

geodesie

theoretische landmeetkunde (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/geodesie

Geodesie

Geodesie is de wetenschap die zich bezig houdt met de vorm, afmetingen, elastische eigenschappen, massa, zwaartekracht en dergelijke van de aarde. Een van de onderdelen van de geodesie is de landmeetkunde. De geodesie kan nog verder onderverdeeld worden. Zo kennen we de gravimetrische geodesie (gravitatie is een ander woord voor zwaartekracht) die ...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/geodesie.html

Geodesie

De geodesie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bepalen van de vorm en de afmetingen van de aarde, maar ook het aardse zwaartekrachtveld en rotatiegedrag en het landmeten (bepalen van de exacte locatie van punten op het aardoppervlak) behoren tot de geodesie.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.