Zoek op

conflict

het conflict zelfst.naamw.Uitspraak:   [kɔnˈflɪkt] Verbuigingen:   conflict|en (meerv.) 1) situatie dat er ruzie is Voorbeeld:   `in conflict komen met de gemeente over een vergunning`Synoniem:   ruzie gewapend conflict  (ruzie tus...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/conflict

CONFLICT

1) Aanvaring 2) Botsing 3) Botsing van de meningen 4) Disharmonie 5) Geschil 6) Hevige botsing 7) Meningsverschil 8) Mot 9) Onenigheid 10) Onmin 11) Ruzie 12) Scheuring 13) Schisma 14) Strijd 15) Tweedracht 16) Tweespalt 17) Tweestrijd 18) Twist 19) Verdeeldheid 20) Verschil van mening 21) Vete
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONFLICT/1

Conflict

[band] - Conflict is een anarcho-punkband die oorspronkelijk uit Zuid-Londen komt. Hun eerste album verscheen op het Crass Records-label, maar later brachten ze de meeste platen uit onder hun eigen label Mortarhate. Steve Ignorant, zanger van Crass, zingt sinds 1986 mee als tweede zanger. De band heeft een zeer uitgesproken...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Conflict_(band)

Conflict

[dramaturgie] - De term conflict wordt in de klassieke dramaturgie gebruikt om een strijd tussen twee of meer drijfveren tussen personages of in één personage weer te geven. Om de verschillen daarin aan te geven is sprake van een horizontaal en een verticaal conflict. Het begrip conflict is voor de klassieke dramaturgie n...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Conflict_(dramaturgie)

Conflict

[onenigheid] - Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Het is een onopgeloste tegenstrijdigheid. Conflicten kunnen optreden tussen mensen ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Conflict_(onenigheid)

conflict

•meningsverschil, botsing tussen partijen die onverzoenlijke doelstellingen nastreven. •onverenigbaarheid (vgl. bewerkingsconflict).
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/conflict

Conflict

Elke situatie waarin er Divergente standpunten bestaan, hetzij in activiteiten en hun Steefdoelen, hetzij Denkbeelden over abstracte of concrete begrippen en waarbij de standpunten als (Secundaire definitie:) onverzoenbaar worden beschouwd, zodat het conflict enkel door Manipulatie kan opgelost worden: Keuze of Compromis. (Tertiaire definitie:) sle...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Conflict

conflict

Botsing van opvattingen tussen twee of meer personages, of van één personage met de omstandigheden of de ‘hogere machten’ (God, noodlot, natuurwetten). De botsing van opvattingen in het personage zelf die tot innerlijke tweestrijd leidt, noemt men het innerlijk conflict. Het conflict of dramatisch conflict is een van de be...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Conflict

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), zamenstooting, botsing, strijd.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Conflict

Let op: Spelling van 1858 zamenstooting, botsing, gedrang, strijd. gevecht. Confligeren, tegen elkander stooten of botsen; strijden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

conflict

Een verschil van mening dat heeft geleid tot ruzie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

conflict

Een verschil van mening tussen mensen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Conflict

Conflict, helaas verlopen veel echtscheidingen in conflict. Conflicten ontstaan ook vaak in de nasleep van de echtscheiding. Veel mensen proberen hun kinderen ervan te overtuigen hoe slecht de andere ouder is. Dit is erg belastend voor de kinderen. Onderzoek toont aan dat emotionele problemen bij ki...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10788

Conflict

Een conflict is een verschil van mening waarbij twee of meerdere personen-partijen een doelstelling nastreven of een waarde aanhangen die onverenigbaar blijken te zijn en daardoor in botsing komen. Conflicten kunnen zowel bij mensen, organisaties als landen optreden. Bij organisaties wordt er niet specifiek over een conflict gesproken maar eerder o...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Conflict

conflict

verschil van mening, ruzie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/conflict

conflict

toestand van kwaad zijn op elkaar vb: hij praat niet meer met zijn broer, ze hebben een conflict Synoniemen: bonje ruzie onenigheid geschil ongenoegen onvrede wrijving stront twist
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=conflict

Conflict

Een conflict treedt op wanneer twee of meer verkeersstromen elkaar op dezelfde plek kruisen of ontmoeten. Een belangrijk kenmerk van een conflict is dat normaal gesproken de voorrangsregels worden toegepast om het conflict op te lossen. De plaats waar het conflict optreedt wordt het conflictpunt genoemd. In feite kunnen twee typen conflicten worden...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Conflict

Conflict

[Nederlands] Ruzie
Gevonden op https://quizlet.com/91736918/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.