Zoek op

gezagsverhouding

overeenkomstenrecht: het beslissende kenmerk voor het bestaan van een dienstbetrekking; zij is aanwezig indien de werkgever ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gezagsverhouding

Gezagsverhouding

Gezagsverhouding is een begrip dat in het Nederlandse arbeidsrecht gebruikt wordt als een van de criteria om vast te stellen of er een arbeidsovereenkomst bestaat tussen iemand die arbeid verricht en degene voor wie dat werk wordt gedaan. Die vaststelling is van groot belang in het fiscaal recht, want het bestaan van een arbeidsovereenkomst is van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gezagsverhouding
Geen exacte overeenkomst gevonden.