Zoek op

gezel

rechtsgeschiedenis: uit het gildewezen: persoon die, ofschoon geen leerjongen meer, nog niet de rang van meester of baas ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gezel

gezel

gezel zelfst.naamw. middeleeuwse ambachtsman in een gilde die nog niet de rang van meester of baas had verworven beroep handwerksman die als knecht onder een baas werkt Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'gezel' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie e...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gezel

GEZEL

1) Ambachtsman 2) Begeleider 3) Borst 4) Compagnon 5) Fellow 6) Gast 7) Geleide 8) Genoot 9) Graad in de vrijmetselarij 10) Handswerkman 11) Handwerksman 12) Hartsvriendin 13) Kameraad 14) Knecht 15) Kornuit 16) Kwant 17) Leerjongen 18) Leerknecht 19) Leerling 20) Maat 21) Makker 22) Medestander 23) Partner 24) Reisgenoot 25) Snaak 26) Vriend
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEZEL/1

Gezel

Een gezel (de klemtoon valt op de laatste lettergreep) was in het verleden iemand die doende was een beroep te leren. Hiervan afgeleid wordt de term gezel tegenwoordig ook nog gebruikt bij sommige beroepsopleidingen, en in een aantal meer symbolische situaties. ==Etymologie== Het woord gezel is waarschijnlijk uit het Duits afkomstig. Reeds in het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gezel

Gezel

[vrijmetselarij] - Een gezel is binnen de vrijmetselarij de benaming die gegeven wordt aan een vrijmetselaar in opleiding die reeds een basisniveau van initiatie heeft bereikt, maar nog niet ten volle is ingewijd. Zijn opleiding moet nog vervolmaakt worden gedurende een bepaalde tijd. De gezel wordt verder ingewijd in de ge...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gezel_(vrijmetselarij)

gezel

makker
Jaar van herkomst: 1100 (Willeram )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

gezel

kameraad; handwerksman (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gezel

gezel

iemand die met je meegaat vb: mijn reisgezel was Gisela
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gezel

gezel

, lid van een gilde, hoger dan leerling maar lager dan meester. Makker, knecht.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyg.htm

gezel

[Geschiedenis] knecht van een gildenmeester
Gevonden op https://quizlet.com/86790839/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.