Zoek op

garanties

consumentenrecht: positief uitgelegde aansprakelijkheidsuitsluitingen. Een in consumentenkoop gebruikelijke manier van uitsluiten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=garanties

garanties

Overeenkomsten waarbij één persoon zich tegenover een ander borg stelt voor het belang van het bezit of het genoegen van iets, zoals een expliciete of impliciete waarborg voor de kwaliteit of de prestaties van aangekochte goederen.
Categorie: Informatievormen > overeenkomsten (juridische documenten).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Garanties

Het noodfonds EFSF zit niet vol met geld van de lidstaten, maar kan toch staatsobligaties opkopen omdat de uitgaven van het fonds gegarandeerd zijn door de lidstaten. Dat betekent dat de lidstaten beloven financieel bij te springen als het EFSF in problemen zou komen. Omdat het fonds zo goedkoop mogelijk geld wil kunnen lenen op de kapitaalmarkten,...
Gevonden op http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/26/het-jargon-van-de-eurocrisis-een-verkla
Geen exacte overeenkomst gevonden.