Zoek op

Halacha

Collectie rabbijnse wetten en regels die gefundeerd is in de Tenach en opgetekend in de Rabbijnse literatuur vanaf de 4e eeuw. Het Hebreeuwse woord Halacha betekent zoveel als lopen of gaan.
Gevonden op http://historiek.net/zoeken/?q=Halacha

Halacha

De Halacha (Hebreeuws: הלכה) of haloche (Nederlands-Jiddisch) is het totaal van goddelijke en rabbijnse wetgeving die gefundeerd is in de Thora en opgetekend in de Rabbijnse literatuur vanaf de 4e eeuw voor de gebruikelijke jaartelling tot vandaag. Het Hebreeuwse woord halacha is afgeleid van de woordstam van lopen of gaan, halach, waarmee wor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Halacha

Halacha

(Uit `De sociologische structuur onzer taal - De Jodentaal.`, 1914) (halocho) (Nhebr.): eindbeslissing, vaste regel. In de Talmudische litteratuur omvat die naam alle wetenschappelijke discussiën, regelen en beslissingen Israëls wetbepalingen betreffend, volgens de geschreven wet en traditie. Zie hagada
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0003.php

Halacha

De joodse religieuze wet. De halacha is gebaseerd op het normatieve deel van de Tora en de mondelinge toelichting daarop. De halacha vormt een reeks leefregels die betrekking heeft op alle aspecten van het leven: het persoonlijk leven, het maatschappelijk leven en de manier waarop religieuze verplichtingen moeten worden voldaan.
Gevonden op http://www.joodsmonument.nl/search/273990

Halacha

Regels voor dagelijks leven in de rabijnse traditie, zowel de mondelinge als de schriftelijke Torah. (zie Mitsvot)
Gevonden op http://www.katinkahesselink.net/faq/w_joods.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.