Zoek op

handhaving

bestuursrecht: controle door politie, justitie of een toezichthouder op de naleving van bepaalde wet- en regelgeving. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=handhaving

handhaving

bestuursrecht: controle door politie, justitie of een toezichthouder op de naleving van bepaalde wet- en regelgeving. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/handhaving

handhaving

de handhaving zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['hɑnthavɪŋ] keer dat iemand ingrijpt of optreedt om te zorgen dat iets blijft zoals het is of om te zorgen dat de mensen zich aan wetten en regels houden Voorbeelden:   `Een taak van de politie is de handhaving van wet...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/handhaving

HANDHAVING

1) Behoud 2) Conservatie 3) Instandhouding 4) Maintenu
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HANDHAVING/1

Handhaving

Handhaving heeft verschillende betekenissen. Eén daarvan is het door de overheid toezicht houden op en zo nodig afdwingen van de naleving van door haar gestelde regels. Handhaving is nauw verwant aan het begrip onderhoud zoals uit de nadere omschrijvingen en voorbeelden zal blijken. == Voorbeelden van handhavingstaken == Ook allerlei andere organ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Handhaving

handhaving

Zorgen dat iets blijft bestaan-blijft zoals het is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Handhaving

Het door toezicht en het toepassen van (of dreigen met) bestuur(srechte)lijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen bereiken dat de algemeen geldende rechtsregels en individueel geldende voorschriften worden nageleefd. Handhaving bestaat uit toezicht, opsporing en sanctionerend optreden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651

handhaving

Def.: het door communicatie en toezicht bewerkstelligen en zonodig met de toepassing van bestuurlijke, strafrechtelijke en-of privaatrechtelijke middelen bereiken dat de (milieu)regelgeving wordt nageleefd. Toelichting: Handhaving bevat een preventief element (overleg, informatieoverdracht, stimulering etc.) en een repressief element ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

handhaving

Def.: het zorgen dat iets blijft bestaan
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Handhaving

Het bevorderen dat algemeen en individueel geldende regels en voorschriften worden nageleefd door controle en door toepassen (of dreigen daarmee) van bestuurs-, straf- of privaatrechtelijke middelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.