Zoek op

Hanze

Bond van voornamelijk Noord-Duitse en Baltische handelssteden (Lübeck, Riga). Maar ook Oost-Nederlandse steden (Kampen, Deventer) maakten er deel van uit. De Hanze bezat in de veertiende eeuw een grote economische en zelfs politieke macht. Zie ook kogge.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/hanze

HANZE

1) Bond 2) Bond van handelssteden 3) Club van zakenlieden 4) Handelsverbond 5) Historisch handelsverbod 6) Historisch handelsverbond 7) Koopmansgilde 8) Koopmansglide 9) Koopmansvereniging 10) Middeleeuws koopmansverbond 11) Middeleeuws verbond van handelssteden en handelaren 12) Middeleeuwse bond van havensteden 13) Verbond van handelssteden 14) V...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HANZE/1

Hanze

Een hanze of hanza (`groep`, `schare` of `gevolg` als van het Oudhoogduits Hansa) was een samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. Door samenwerking probeerden ze hun handel te beschermen en uit te breiden. Vanaf de twaalfde eeuw ontstonden rond de Noord- en Oostzee samenwerkingsverbanden van Duitse kooplieden, ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hanze

hanze

[Vergeten woorden] (v.) 1) heerschare, groep krijgers
2) verbond
3) groep, menigte [= Hanze ‘bond van Noord- en West-Europese handelssteden’, in henzen ‘opnemen in de groep’, mogelijk ~ ge- ‘volledig, samen’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Hanze

Vereniging van kooplui uit verschillende steden, opgericht met het oog op onderlinge bescherming bij eht handel drijven in één of meer buitenlandse gebieden. De Hanze der XVII steden groepeerde steden uit Vlaanderen, Henegouwen, Brabant en Artesië die handel dreven op de jaarmarkten van Champagne; de Vlaamse Hanze van Londen groepeerde de kooplu...
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Hanze

Eigenlijk betekende hanze "coöperatie van vakbroeders", een gilde dus. Bekender echter is het samenwerkingsverband van individuele kooplieden die op vergelijkbaar gebied handel dreven en daarbij in verschillende havensteden als agent of verscheper voor elkaar konden optreden. Van de ...
Gevonden op http://vaartips.nl/tiph.htm#hanze

Hanze

koopmansgilde
Jaar van herkomst: 1233 (Slicher )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Hanze

= bende, schare. Belangenvereniging in 11de E van handelaren in Oostzeegebied met koggeschepen, daarna in 14de E stedenverbond met monopolie op Oostzeehandel in 15de E. Vanaf 16de E : aftakeling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

Hanze

Afkorting van Hanzehogeschool; spreektaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11103

hanze

koopmansgilde (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/hanze

Hanze

Samenwerkingsverband in de Middeleeuwen van Noord-Europese steden om elkaar te ondersteunen bij de handel.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10593
Geen exacte overeenkomst gevonden.