Zoek op

Inkomensheffing

Jaarlijkse betaling van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.
Gevonden op https://www.finler.nl/inkomensheffing/

inkomensheffing

Onder inkomensheffing verstaan we de som van de verschuldigde inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/inkomensheffing.
Geen exacte overeenkomst gevonden.