Zoek op

inlijving

inlijving zelfst.naamw. het verplicht of gedwongen toetreden tot een groep    Voorbeeld: `Na deze handtekening zou zijn inlijving in het leger voltooid zijn. `annexatie, een proces van het (door regel, macht of geweld) toeëigenen van grondgebied    Voorbeeld: `De oorlog resul...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inlijving

Inlijving

Inlijving is een proces waardoor zaken of personen verbonden worden op grond van regel, wet, afspraak, kracht of macht; het ingelijfde wordt onderdeel van het geheel. Bij gelijkwaardigheid spreekt men eerder van fusie. Bij vrije keuze van alle betrokken partijen spreekt men bijvoorbeeld van toetreding. Het woord wordt in het algemeen spraakgebruik...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inlijving

Inlijving

[adel] - Inlijving tot de adel is een van de manieren waarop een persoon tot de adeldom kan overgaan. In Nederland is deze inlijving geregeld in de Wet op de adeldom van 1 augustus 1994. Deze bepaalt onder welke voorwaarden een buitenlands edelman of edelvrouw kan overgaan tot de Nederlandse adeldom. Volgens artikel 2, lid ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inlijving_(adel)

inlijving

•het verplicht of gedwongen toetreden tot een groep. •annexatie, een proces van het (door regel, macht of geweld) toeëigenen van grondgebied. •Opname in de adelstand van een land op basis van de erkenning dat iemand in een andere staat al tot de adel behoort.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/inlijving
Geen exacte overeenkomst gevonden.