Zoek op

keileem

keileem zelfst.naamw. geologie een grondsoort die uit een mengsel van grind, zand, keien en leem bestaat    Voorbeeld: `De oorsprong van keileem ligt in de ijstijd. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'keileem' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de ...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/keileem

keileem

Stug en compact mengsel van zand en klei met grind en keien, dat is ontstaan onder een gletsjer. Keileem is ondoorlatend voor water.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geografie-en-demografie/keileem

KEILEEM

1) Blokleem 2) Glaciale accumulatievorm 3) Glaciale afzetting 4) Grondsoort 5) Grondsoort voor dijken 6) Grondstof voor dijken 7) Leem 8) Leem met grote stenen 9) Leemachtige grond 10) Materiaal voor dijkbouw 11) Mengsel als grondstof voor dijken
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KEILEEM/1

Keileem

Keileem is een grondsoort bestaande uit een slecht gesorteerd mengsel van keien, grind, zand en leem. Vaak worden in keileem ook zwerfstenen gevonden. Daarnaast kwam er oorspronkelijk vaak ook kalk in keileem voor, dat door chemische verwering vrijwel volledig is verdwenen. Keileem wordt onder landijs afgezet en kan dan ook als een vorm van till (...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Keileem

Keileem

Door landijs vermalen gesteente, dat als een voor water ondoordringbaar pakket in de bodem aanwezig kan zijn. Ontstaan tijdens de ijstijden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

keileem

Ongesorteerde afzetting uit het glaciaal bestaande uit een mengsel van keien, zand en leem.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

keileem

Keileem is een ongesorteerde afzetting uit het glaciaal (de ijstijd), bestaande uit een mengsel van leem, zand, grind en grotere keien; soms komt er ook klei (rode keileem) of kalk in voor. In de onderste laag van de gletsjers zijn deze materialen ooit meegevoerd en met het warmer worden van het klimaat is deze laag blijven liggen. Het ijs van de.....
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/keileem.shtml

Keileem

vast materiaal dat is afgezet of achtergelaten door een gletsjer. Het bestaat doorgaans uit klei met stukken gesteente van uiteenlopende afmetingen. In veel gebieden waar in de laatste ijstijd landijs heeft gelegen, worden keileemafzettingen gevonden.
Gevonden op http://www.vulkanisme.nl/begrippenlijst.php

keileem

Een afzetting die door het landijs wordt gevormd door de wrijvende werking op meegevoerd en ter plaatse aanwezig materiaal. Het materiaal is ongesorteerd en het bestaat uit een mengsel van zand, keien en leem.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10084

Keileem

Dichte laag in de bodem, ontstaan door het vermalen van zand en stenen onder druk van het landijs tijdens de ijstijden (grondmorene).
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Keileem

Keileem is leem dat grind en keien bevat en die afgezet is onder landijs of gletsjers
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10142

keileem

Ongesorteerde afzetting uit het glaciaal, bestaande uit een mengsel van keien, zand en leem.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Keileem

Het landijs tijdens de Saale ijstijd stuwde niet alleen grond op tot stuwwallen, het vermaalde ook stenen onder zijn gewicht tot een dichte ondoorlatende laag van keien, leem, klei en zand. Het keileem komt in Twente en de Achterhoek aan de oppervlakte, wat gevolgen heeft voor de landbouw. Keileem houdt water tegen waardoor de grond daarboven drass...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10414

keileem

Def.: een soms verwarring gevende praktijknaam voor een soort grondmorene die gekenmerkt is door de aanwezigheid van keien en leem als opvallende componenten Toelichting: afgezet door het landijs dat een deel van Nederland heeft bedekt. In het oosten en noordoosten van ons land komt dit materiaal plaatselijk aan de oppervlakte voor. V...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Keileem

In Drenthe door landijs in het Saalien afgezet puin, dat via spleten in de gletsjer de bodem bereikte.
Het puin werd tijdens het wegglijden van de ijsmassa gemengd met gesteenteresten die van de dalwanden werden afgeschoven. Daardoor werd een deel van het puin afgerond en gekrast. Door de beweging van het landijs werd het puin met het fijne sme...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Keileem
Geen exacte overeenkomst gevonden.