Zoek op

Kerkbouw

De oudste kerken in Drenthe waren van hout gebouwd. Dankzij oudheidkundig bodemonderzoek kunnen we ons een voorstelling van hun constructie maken. Die constructie was gelijk aan die van een boerderij. Aanvankelijk werden stijlen van veelal rechthoekige doorsnee in daartoe op regelmatige afstanden gegraven gaten geplaatst, waarna ze door dwarsbalken...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Kerkbouw
Geen exacte overeenkomst gevonden.