Zoek op

Epifonema

Een algemene slotbeschouwing die in de klassieke literatuur vaak een langere argumenterende of verhalende gedachtegang afsluit Vaak een sententie in de vorm van een exclamatie Indien deze kort is, is het een vorm van brevitas
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_e.htm

epifonema

Term uit de retorica voor een uitroep (exclamatio) in de vorm van een sententia die een lang betoog afsluit of samenvat, bijv. adriaen van de Vennes` leerdicht over de emblematiek, de ‘Zeeusche ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.