Zoek op

limiet

de limiet zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [liˈmit] Verbuigingen:   limiet|en (meerv.) uiterste grens Voorbeeld:   `Aan de grootte van de cursusgroepen is een limiet gesteld van vijftien deelnemers.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld:...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/limiet

limiet

Grenswaarde. Zie ook reeks.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/limiet

LIMIET

1) Begrensde tijdruimte 2) Begrenzing 3) Beperking 4) Beperktheid 5) Eindpunt 6) Grens 7) Grenswaarde 8) Landpaal 9) Marge 10) Scheidingspaal 11) Scheidpaal 12) Uiterste 13) Uiterste grens 14) Uiterste prijs 15) Uiterste rand 16) Uitgezette lijn
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LIMIET/1

Limiet

Zoals in de definitie vermeld, berekenen we de functiewaarden in punten dichtbij x=0: We merken op dat de functie f gedefinieerd is voor x=0, het lijkt ons dus interessant eens te kijken wat de functiewaarde in dat punt is: De functiewaarde in het punt 0 is gelijk aan de limiet in dat punt van de functie . Dat is de definitie van continuïteit, we...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Limiet

Limiet

[categorietheorie] - In de categorietheorie, een abstract deelgebied van de wiskunde, vangt de abstracte notie van een limiet de essentiële eigenschappen van universele constructies zoals producten en inverse limieten. De duale notie van een colimiet veralgemeent constructies zoals disjuncte verenigingen, directe sommen, c...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Limiet_(categorietheorie)

limiet

•een restrictie of uiterste grens. • [wiskunde] een waarde waarnaar een reeks convergeert, maar die nooit bereikt wordt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/limiet

Limiet

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), scheidpaal, grens; hoogste bod waartoe men. (op eene verkoping) gemagtigd is.
*...MITATIE, v. (...ën), beperking, begrenzing.
*...MITEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] beperken, begrenzen; den prijs stellen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

limiet

grens
Jaar van herkomst: 1350 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Limiet

Maximale aankoopprijs of minimale verkoopprijs. ( > beleggen > effecten > opties > standaard)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/limiet.htm

Limiet

De hoogste koers waartegen een belegger wenst te kopen of de laagste koers waartegen hij wenst te verkopen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Limiet

De `limiet` is de hoogste koers waartegen een koper wil kopen, of de laagste koers waartegen verkoper wil verkopen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Limiet

Hoogste koers waartegen men wil kopen of laagste koers waarvoor men wil verkopen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Limiet

Door een verzekeraar aan zijn gevolmachtigd agent per branche of verzekeringsvorm opgegeven bedragen die de bovengrens vormen van zijn bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten van verzekering op naam en voor rekening van de verzekraar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Limiet

Hoogste koers waartegen koper wil kopen of laagste koers waartegen verkoper wil verkopen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Limiet

Vaste koers waartegen men wil kopen of verkopen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Limiet

Bovengrens. In de beleggingswereld wordt vaak over een limiet gesproken wanneer een bepaald maximum voor een positie wordt gesteld. Dat kan betrekking hebben op een maximum aantal aandelen of een gerelateerd bedrag.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

limiet

grens
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Limiet

Een limiet is een vaste koers waartegen men wil kopen of verkopen.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Limiet

limiet

uiterste grens (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/limiet

Limiet

Dit is de uiterste grens. Het wordt in diverse samenhangen gebruikt: koerslimiet, kredietlimiet en tijdlimiet.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/limiet

limiet

een punt waar je niet boven mag komen vb: er is een limiet aan onze bestedingen Synoniem: beperking
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=limiet

Limiet

[Nederlands] (Uiterste) grens
Gevonden op https://quizlet.com/61711191/nederlands-flash-cards/

Limiet

De hoogste prijs die een koper voor een aandeel wil betalen of de laagste prijs waarvoor een verkoper wil verkopen.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/l.html

Limiet

Door een verzekeraar aan zijn gevolmachtigd agent per branche of verzekeringsvorm opgegeven bedragen die de bovengrens vormen van zijn bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten van verzekering op naam en voor rekening van de verzekeraar.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.