Zoek op

logger

de logger zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['lɔxər] Verbuigingen:   logger|s (meerv.) schip dat voor zeevisserij wordt gebruikt © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'logger' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/logger

LOGGER

1) Boot 2) Kustvaarder 3) Kustvaartuig 4) Schip 5) Soort vaartuig 6) Vaartuig 7) Vaartuig voor de visvangst 8) Vaartuig voor visvangst 9) Visboot 10) Vissersboot 11) Vissersvaartuig 12) Zeeschip 13) Zeevissersvaartuig 14) Zeilboot 15) Zeilschip 16) Zeilschip voor kustvaart
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LOGGER/1

Logger

De logger was een zeevissersvaartuig dat in 1866 voor het eerst in Nederland werd geïntroduceerd en daar in gebruik werd gesteld voor de vleetvisserij op haring. De man die het schip naar Nederland haalde, was de Scheveningse reder Adrien Eugène Maas. Hij was van mening dat de, toen voor de zeevisserij gebruikte, plompe bomschuit een te traag ze...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Logger

logger

• [scheepvaart] een vissersschip, tegenwoordig met een motor aangedreven, dat vroeger een loggergetuigd zeilschip was.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/logger

Logger

Nederlandse benaming voor een vissersvaartuig in karveelbouw met rechte voorsteven, sterk overhangend achterschip en kleine vallende spiegel, opvolger van de bom, groter en sneller, maar met een van de bom afgeleide tuigage; inmiddels vervangen door de treiler (trawler). In de 18e eeuw werd de naam ...
Gevonden op http://vaartips.nl/visserij.htm#logger

Logger

Een logger is toch een vissersvaartuig? Jazeker, maar tijdens de eerste wereldoorlog zijn veel loggers verkocht en "uitgebroken" voor de vrachtvaart. "De Scheveninger" schrijft in 1917: "Nu de vloot stilligt is het niet te verwonderen, dat menigeen liever de schepen opruimt,...
Gevonden op http://vaartips.nl/zeevaart.htm#logger

Logger

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Logger``] Klein oorlogsvaartuig tot kustverdediging en als advysjagt gebezigd
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0013.htm

logger

vaartuig
Jaar van herkomst: 1796 (Toll. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Logger

Let op: Spelling van 1858 eene soort van schepen, welke snel zeilen, en in den oorlog gebruikt worden; ook een Fransch vaartuig met eenen platten bodem
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Logger

(1) Schip voor de haringvisserij, dat vervangen is door de trawler. Een logger viste met de vleet aan een lijn over een kluis aan de boeg. (2) Zeillogger. Snel kustvaartuig uit de 18e eeuw, met steile stevens, een gestrekte romp en een één-, twee- of driemasttuig met loggerzeil. In de 19e eeuw werd het schip gebruikt voor de drijfnetvisserij, als...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

logger

Def.: iemand-of apparaat die het logboek vult
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

logger

vissersboot (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/logger
Geen exacte overeenkomst gevonden.