Zoek op

marktsector

markten en prijzen: Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven, die produceren voor de markt (Schöndorff c.s.). ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=marktsector

marktsector

Particuliere personen en bedrijven met winstoogmerk die goederen en diensten produceren die via de markt (prijsmechanisme ) worden verhandeld. Zie ook publieke sector .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/marktsector

Marktsector

Zie Particuliere sector voor uitleg van het begrip “Marktsector”.
Gevonden op https://www.finler.nl/marktsector/

Marktsector

producenten en consumenten zijn vrij in hun beslissingen om te produceren en consumeren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10040

marktsector

betreft de particuliere ondernemingen, organisaties en lagere overheden die via de markt hun producten aanbieden. Het prijs- en marktmechanisme speelt hier een belangrijke rol.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

marktsector

betreft de particuliere ondernemingen, organisaties en lagere overheden die via de markt hun producten aanbieden. Het prijs- en marktmechanisme speelt hier een belangrijke rol.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.