Zoek op

privatisering

markten en prijzen, overheid: De overheid trekt zich terug uit (de uitvoering en/of financiering van) economische activiteiten ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=privatisering

privatisering

politiek: overheveling van overheidstaken naar de particuliere sector; extern verzelfstandigen van overheidstaken naar een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=privatisering

privatisering

politiek: overheveling van overheidstaken naar de particuliere sector; extern verzelfstandigen van overheidstaken naar een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/privatisering

privatisering

Het verkopen van overheidsbedrijven aan de particuliere sector, al dan niet met behoud van overheidscontrole. Voorbeelden: DSM, PTT, Rijksluchtvaartschool.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/privatisering

privatisering

de privatisering zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [privati'zerɪŋ] Verbuigingen:   privatisering|en (meerv.) het omvormen van bedrijven van de overheid tot commerciële bedrijven Voorbeeld:   `Die liberalisering ging gepaard met privatisering en deregulering...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/privatisering

Privatisering

Het afstoten van overheidstaken naar de marktsector.
Gevonden op https://www.finler.nl/privatisering/

Privatisering

Taken van de overheid verkopen aan commerciele ondernemingen of een overheidsdienst omvormen tot een commerciele onderneming. Voorbeelden: de Nederlandse Spoorwegen, electriciteitsbedrijven. Het resultaat is heel erg onvoorspelbaar. Soms kan het grote voordelen hebben en wordt het werk veel beter uitgevoerd, een andere keer verslechtert het zo erg ...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Privatisering

Privatisering is het proces waarbij het eigendom van bedrijven en diensten overgaan van overheid naar de particuliere sector. Daarbij worden publiek eigendom (zoals een staatsbedrijf) in particuliere handen gebracht. Privatisering werd gestimuleerd door de ideologie achter de Washington consensus. Het is sinds de jaren tachtig van de twintigste ee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Privatisering

Privatisering

Het proces van transformatie van staatsbedrijven naar particuliere bedrijven.
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

Privatisering

Het overdragen of verkopen van staatsbedrijven aan particuliere eigenaars.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/26780

Privatisering

De situatie, waarbij de taken van een archiefvormend onderdeel geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een ander rechtspersoon dan bedoeld in artikel 1 boek 2, Burgerlijk Wetboek.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Privatisering

De situatie, waarbij de taken van een archiefvormend onderdeel geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een ander rechtspersoon dan bedoeld in artikel 1 boek 2, Burgerlijk Wetboek.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Privatisering

Privatisering is het proces waarbij publiek eigendom overgaat in private handen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

privatisering

[Nederlands] taken van de overheid in particuliere handen brengen
Gevonden op https://quizlet.com/124891943/nederlands-flash-cards/

privatisering

[Politiek] taken van de overheid worden overgenomen door het particulier initiatief
Gevonden op https://quizlet.com/12944130/pb-hoofdstuk-1-politiek-staat-en-macht-flash-c
Geen exacte overeenkomst gevonden.