Zoek op

modificatie

rechtswetenschap: wijzigen, veranderen; aanpassen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/modificatie

modificatie

Een niet erfelijke variatie van het fenotype. Deze term is in verband met de term -genetische modificatie- verouderd.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Modificatie

Verschillen tussen individuen met dezelfde erfelijke aanleg als gevolg van aanpassing aan het milieu (voeding, klimaat, beweging, enzovoort).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10483

modificatie

niet-erfelijke verandering van een eigenschap, onder invloed van omgevingsfactoren
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Modificatie

Let op: Spelling van 1858 verandering, beperking wijziging eener zaak. Modificeren, vorm of gedaante geven; beperken, wijzigen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Modificatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), verandering, wijziging; beperking.
*...CEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik modificeerde, heb gemodificeerd), wijzigen, een anderen vorm -, eene andere gedaante geven; verzachten; beperken.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Modificatie

GENETICA > FENOTYPE EN GENOTYPE - een verandering van een individu die veroorzaakt is door milieufactoren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10725

Modificatie

Een bepaling
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_m.htm

modificatie

Het vervormen van het letterbeeld, denk aan cursief, vet, versmallen of verbreden.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/modificati

modificatie

Het ontstaan van verschillen in het fenotype door invloeden van de omgeving bij individuen die genetisch gelijk zijn (of hetzelfde genotype hebben) noemt men modificatie. Modificaties worden veroorzaakt door het milieu en zijn niet erfelijk, dit in tegenstelling tot de erfelijke veranderingen die mutaties genoemd worden.
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

Modificatie

Verandering aan machines.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11026

modificatie

de modificatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [modifi'ka(t)si] Verbuigingen:   modificatie|s (meerv.) aanpassing Synoniem:   wijziging genetische modificatie  (verandering van de erfelijke eigenschappen van een levend organisme) © Kernerman Dicti...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/modificatie

modificatie

detailverandering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/modificatie

modificatie

detailverandering
Jaar van herkomst: 1502 (WNT verklaarzen )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

MODIFICATIE

1) Aanpassing 2) Beperking 3) Verandering 4) Wijziging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MODIFICATIE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.