Zoek op

motie

staatsrecht: meningsuiting van een vergadering, bijv. motie van wantrouwen in de Tweede Kamer ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/motie

motie

de motie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈmo(t)si] Verbuigingen:   motie|s (meerv.) formeel voorstel aan de deelnemers aan een vergadering Voorbeeld:   `stemmen over een motie` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'motie' komt voo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/motie

MOTIE

1) Amendement 2) Besluit van een vergadering 3) Beweging 4) Bod 5) Een afkeuring bevattend voorstel 6) Een wens bevattend voorstel 7) Gemoedsaandoening 8) In stemming gebracht voorstel 9) Kamerstuk 10) Kamerterm 11) Kamervoorstel 12) Korte verklaring 13) Parlementaire term 14) Parlementaire term (belg.) 15) Politieke term 16) Politieke vraag om uit...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MOTIE/1

Motie

Als een raadslid wil dat de raad ergens zijn mening over uitspreekt, kan een raadslid tijdens de raadsvergadering een motie indienen. Een motie is een korte schriftelijke verklaring met een oordeel, wens of verzoek. Als een meerderheid van de raad voor de motie stemt, is deze ‘aanvaard’.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Motie

Een motie is een uitspraak (in de meeste gevallen een verzoek) van een gemeenteraadslid aan het dagelijks bestuur (bijvoorbeeld de wethouder) om iets te doen of juist na te laten. Een motie stel je eerst op, dan wordt er overlegd met en steun gezocht bij andere gemeenteraadsleden (lobbyen) en daarna wordt deze motie in stemming gebracht. Bij voldo...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Motie

Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een vergadering. Alle leden van een vergadering kunnen een motie indienen. Een bestuur zal over het algemeen geen moties indienen omdat een bestuur door middel van het a...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Motie

Motie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), beweging; voorstel (in eene vergadering);
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

motie

uitspraak in een vergadering
Jaar van herkomst: 1817 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Motie

Een uitspraak van de Eerste of de Tweede Kamer waarin deze een oordeel over een minister of een wens met betrekking tot het beleid van de minister duidelijk kenbaar maakt. Afkorting voor motie van orde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Motie

een door een assemblee* genomen beslissing naast de procedure van het maken van wetten* (decreten of ordonnanties). (zie ook resolutie)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10366

Motie

Moties zijn officiële teksten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers waarin de meest diverse zaken worden geregeld. Een motie kan bij voorbeeld een aanbeveling doen aan de regering, een motie kan ook vragen om een bepaald onderwerp met spoed te bespreken, enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

Motie

Een motie is een opdracht vanuit het parlement aan de regering om op een bepaald punt tot actie over te gaan. In Nederland hebben de burgers het recht om het parlement te kiezen. Dit houdt in dat de burger met zijn stem een volksvertegenwoordiger kan kiezen, die vervolgens zitting zal nemen in de Tweede Kamer. Ook op lokaal niveau (bijvoorbeeld gem...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Motie

motie

voorstel dat niet op de agenda staat (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/motie

motie

voorstel van de vergadering vb: de Tweede Kamer dient een motie in over de kinderopvang
een motie van wantrouwen [waaruit blijkt dat het beleid wordt afgekeurd]
ik beschouw dat als een motie van wantrouwen beschouwen [als een opmerking waaruit blijkt dat je me niet vertrouwt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=motie

Motie

Een uitspraak van de Eerste of de Tweede Kamer waarin deze een oordeel over een minister of een wens met betrekking tot het beleid van de minister duidelijk kenbaar maakt. Afkorting voor motie van orde.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.