Zoek op

nitraat

nitraat zelfst.naamw. scheikunde een zout van salpeterzuur dat het ion NO<sub>3</sub><sup>-</sup> bevat    Voorbeeld: `De hoeveelheid nitraat die beschikbaar is in de grond is belangrijk voor de vruchtbaarheid ervan. `scheikunde een ester van salpeterzuur Bron...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/nitraat

NITRAAT

1) Citroenzuurzout 2) Conserveermiddel 3) Salpeter 4) Salpeterzout 5) Salpeterzuur 6) Scheikundige verbinding 7) Soort zout 8) Zout 9) Zout uit salpeter 10) Zout van salpeterig zuur 11) Zout van salpeterzuur
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NITRAAT/1

nitraat

de anorganische stof NO3-
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N8Ecosysteem/begrippenlijst.htm

nitraat

Nitraten vormen chemisch gezien een groep vaste stoffen (zouten) opgebouwd uit positieve en negatieve deeltjes, ionen genaamd. De nitraten bevatten allen hetzelfde negatief geladen nitraat ion NO3 (-). De stoffen lossen uitstekend op in water. Plantenwortels kunnen de opgeloste stoffen eenvoudig opnemen. De Duitse chemicus J. von Liebig ontdekte da...
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

Nitraat

Nitraat is de algemene naam van een anion (NO3–) of functionele groep (R-O-NO2) die één stikstofatoom en drie zuurstofatomen bevat. In nitraten heeft stikstof formeel een oxidatietoestand van +5. Chemisch gezien is salpeterzuur (HNO3) de stamverbinding van de nitraatgroep. Nitraationen vormen met metalen altijd ionogene verbindingen, zeker met...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nitraat

nitraat

zout van salpeterzuur
Jaar van herkomst: 1847 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Nitraat

(scheikundige formule NO3-) is een chemische verbinding, namelijk een zout afgeleid van salpeterzout (HNO3). Nitraten worden in de landbouw toegepast als meststof en zijn goed oplosbaar in water. De maximaal toegelaten concentratie in drinkbaar water bedraagt 50 mg-l (uitgedrukt in NO3-).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10382

Nitraat

(scheikundige formule NO3-) is een chemische verbinding, nl. een zout afgeleid van salpeterzuur (HNO3). Nitraten worden in de landbouw toegepast als meststof en zijn allen goed oplosbaar in water. Hierdoor vormt deze verbinding een bedreiging voor de grondwaterkwaliteit, voornamelijk in ondiepe waterwinningen. De maximaal toegelaten concentratie in...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10680

nitraat

Afk.: N03- Def.: zout van salpeterzuur. Chemische formule: NO3-
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Nitraat

Nitraat is de laatste fase in de stikstofkringloop
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10941

nitraat

zout van salpeterzuur (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/nitraat

Nitraat

Informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van het Voedingscentrum.
Gevonden op http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/nitraat.aspx
Geen exacte overeenkomst gevonden.