Zoek op

obelisk

Vrijstaande vierkante zuil van graniet die naar boven smaller toeloopt en uitloopt in een piramidevormige spits. Oorspronkelijk horend bij de oud-Egyptische zonnecultus. Ze werden met hiërogliefen versierd. Veel obelisken zijn door de Romeinen uit Egypte als buit meegenomen en in Rome neergezet, waar ze nu nog staan. In de achttiende en negentiend...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/kunst-tot-de-renaissance/obelisk

obelisk

obelisk zelfst.naamw. een stenen, vaak granieten, gedenknaald zoals deze eertijds in het Oude Egypte opgericht werden    Voorbeeld: `Er zijn obelisken verplaatst naar Rome en Constantinopel. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'obelisk' komt voor in de Woordenlijst...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/obelisk

OBELISK

1) Gedenknaald 2) Gedenkteken 3) Gedenkzuil 4) Grafnaald 5) Grafzuil 6) Hoge vierkante zuil 7) Hoge zuil 8) Kruisvormig leesteken 9) Monoliet 10) Monolithische vierkante zuil 11) Naald 12) Naaldvormige steen 13) Piramidevorming 14) Prismoïde 15) Pronknaald 16) Rotszuil 17) Sieraad 18) Siernaald 19) Soort naald 20) Soort prismoïde 21) Spits toelop...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OBELISK/1

obelisk

monument, bestaande uit een vrijstaande, naaldvormige, vierkante zuil die aan de bovenzijde in een piramidevormige spits uitloopt en oorspronkelijk uit de oud-Egyptische cultuur stamt
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/obelisk

Obelisk

Het teken dat bij oude manuscripten wordt gebruikt om aan te duiden dat een woord of passage verdacht of onecht is
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_o.htm

Obelisk

[Vaals] - De Obelisk is een stenen monument te midden van een vijver in Vaals in Nederlands Zuid-Limburg. Het is een hardstenen obelisk die Johann Arnold von Clermont in 1790 of 1792 liet oprichten om het noordelijke uiteinde van het domein van de familie Von Clermont te markeren. Deze familie speelde een belangrijke rol in...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Obelisk_(Vaals)

Obelisk

[bouwkunst] - Een obelisk is een gedenknaald. Het gaat om een soms monolithische vierkante, naar boven toe iets dunner wordende zuil of kolom, met een piramidevormige stompe punt, meestal van graniet gemaakt. Deze gedenknaald werd in de oud-Egyptische cultuur voor de tempels opgericht, soms paarsgewijs. Men beschouwt de obe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Obelisk_(bouwkunst)

Obelisk

[leesteken] - Een obelisk of obelus is een kruisvormig leesteken (†, Unicode U+2020) met een paar uiteenlopende functies. In de eerste plaats is het een voetnootteken, gebruikt als een asterisk op de pagina al gebruikt is, of in sommige gevallen voor eindnoten. Er is ook een dubbele obelisk (‡, Unicode U+2021), die gewo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Obelisk_(leesteken)

Obelisk

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), spitse zuil, vierzijdige hooge zuil; pronknaald.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

Obelisk

Let op: Spelling van 1858 obeliscus, Lat., eene spitse, vierhoekige piramide, vol hieroglyphische figuren; gedenkzuil, pronknaald
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Obelisk

De obelisk is een bekend naaldvormig sierelement, vierkant in doorsnede. Niet alleen pronkt hij vaak pontificaal midden op een plein, ook in het klein is hij te vinden als ornament bij klassiek geöriënteerde architectuur. In Europa is de obelisk bekend geworden doordat de Romeinen er heel ...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Obelisk

obelisk

siernaald op vierkante basis, naar boven toelopend, bekroond met een piramidevormige top.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10134

Obelisk

Hoge rechthoekige gedenkzuil meestal uit 1 stuk
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

Obelisk

Een hoge, spits toelopende vierzijdige stenen schacht(naald) waarvan de top piramidevormig is. Het eerst opgezet in het oude Egypte als megalieten (2-33: Hof en pyloon van Ramses II); zekere exemplaren sindsdien naar andere landen overgebracht (17-15: Zicht op St. Pieters, Rome).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10443

obelisk

spits toelopende vierkante (gedenk)zuil
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

obelisk

gedenknaald (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/obelisk

Obelisk

Monolithische pijler, naar boven toe smaller en bekroond met piramidale punt. (...)
Gevonden op http://www.irismonument.be/nl.p.glossary.6.html

Obelisk

boven vierkante plattegrond opgerichte hoge monoliet waarvan de punt piramidaal toeloopt; uit de Oud-Egyptische bouwkunst stammende monumentvorm die geliefd blijft tot in de 19e eeuw.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.