Zoek op

onverdeeldheid

burgerlijk recht: situatie waarbij eenzelfde recht (bv. eigendom) in handen is van meerdere personen; een goed bevindt zich ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=onverdeeldheid

onverdeeldheid

[Belgisch Nederlands] het niet verdeeld zijn van een nalatenschap onder erfgenamen
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

Onverdeeldheid

Goederen of schulden die aan verschillende personen toebehoren of op verschillende personen verhaald kunnen worden, zonder dat ze tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten behoren. Dit kan voorkomen in het stelsel van scheiding van goederen , als niet bewezen kan worden wie van de echtgenoten de eigenaar (of de schuldenaar) is.
Gevonden op http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/Dossier_successie/woordenboek_erf
Geen exacte overeenkomst gevonden.