Zoek op

recursie

recursie zelfst.naamw. wiskunde informatica het optreden van een constructie als onderdeel van zichzelf    Voorbeeld: `de als recursief gedefinieerde subroutine kon zichzelf 100 keer aanroepen voordat stack-overflow optrad ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingJuist gespeld: 'recursie
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/recursie

Recursie

De door Pike opgestelde theorie dat bij het vormen van zinnen allerlei relaties en elementen een rol spelen die in de zinnen zelf niet als zodanig tot uitdrukking komen De elementaire `zinsstructuren` kunnen volgens deze theorie in een `dieptestructuur` op verschillende manieren met elkaar worden gecombineerd
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_r.htm

Recursie

== Recursie in de taalkunde == In de taalkunde doet recursie zich onder andere voor in de zinsbouw. De recursie doet zich hier niet voor op het niveau van individuele voorkomens, maar op soortniveau. Zo kunnen zinnen willekeurig diep binnen andere zinnen worden ingebed: de grammaticale categorie van de zin is recursief. (Zinnen zelf zijn dat niet....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Recursie

Recursie

[informatica] - Recursie op soortniveau komt ook in de wiskunde en in de informatica veel voor. Bewerkingen op getallen kunnen bijvoorbeeld worden opgeschreven als willekeurig grote samenstellingen van getallen en bewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Veel wiskundige formalismen en computertalen ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Recursie_(informatica)
Geen exacte overeenkomst gevonden.